Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Een nieuw kabinet, nieuwe kansen voor de pacht?

mr. E.H.M. Harbers

Op 10 januari 2022 is het kabinet-Rutte IV beëdigd met een nieuwe minister van LNV, de heer H. Staghouwer.  Bij het aantreden van een minister maakt het ministerie een introductiedossier. Dit dossier voor de nieuwe minister is onlangs gepubliceerd,[1] een kloek document dat uit twee delen bestaat.   Deel I is bedoeld om de minister een overzicht te geven van het ministerie van LNV, de organisatie van de dienstonderdelen van het kerndepartement, van de NVWA en het geeft een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen verbonden aan LNV en dat allemaal in 45... ...lees meer

Artikel

Toegang tot de agrarische grondmarkt: internationale gronden voor nationale a...

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld1

In Nederland hadden we in 2020 ongeveer 2,2 miljoen hectare landbouwgrond, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).[2] Dit is ruim de helft van alle grond in Nederland. Jaarlijks neemt deze oppervlakte iets af door met name woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling. Deze trend is in lijn met de ontwikkelingen binnen Europa: tussen 1961 en 2003 hebben de 22 landen van de EU 30 miljoen hectare landbouwareaal verloren, oftewel een oppervlakte even groot als Italië. Tussen 1990 en 2000 gingen in Europa bijna 275 hectare grond per dag verloren. Ondanks e... abonneren of dit artikel kopen.

Het diergezondheids- en dierenwelzijnsrecht in 2021 en in 2023(?)

mr. G.J.M. de Jager1

In 2021 is er het nodige veranderd op het gebied van diergezondheidsregelgeving. Er is definitief afscheid genomen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De al gereed zijnde Wet dieren is daarvoor in de plaats gekomen. Dit als gevolg van het feit dat op 21 april 2021 de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (hierna: Diergezondheidsverordening)[2] in werking is getreden. Dat alles lag in de lijn der verwachti... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

GP11.835 (pacht, glyfosaatverbod, beding)

mr. D.W. Bruil

TvAR 2022/8083Centrale Grondkamer 27 januari 2022 GP11.835 Met noot van mr. D.W. Bruil Pacht   (Glyfosaatverbod III)   (mrs. Th.C.M. Willemse, W.F. Boele en B.J.H. Hofstee en deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en B.Th.W. Lamers)   Glyfosaatverbod. Pacht.... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:
RSS