Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2018 nr. 1/2

Inleiding

Voorwoord

De redactie

Het kon natuurlijk niet uitblijven in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht: een special over het pakket maatregelen dat de Europese Commissie op 30 november 2016 presenteerde onder de naam: ‘Schone Energie voor alle Europeanen’ (Clean Energy Package, afgekort als CEP, ook wel aangeduid als Winterpakket (Winterpackage). In de diverse bijdragen in deze special hebben de auteurs ten aanzien van deze uiteenlopende terminologie voor hetzelfde pakket ieder hun eigen keuze gemaakt. He... ...lees meer

Artikel

Schone energie voor alle Europeanen — Groeipotentieel voor Europa

Ruud Kempener1

Op 30 November 2016 presenteerde de Europese Commissie een pakket maatregelen genaamd ‘Schone energie voor alle Europeanen’. Dit pakket omvat voorstellen op het gebied van energie efficiëntie, hernieuwbare energie, de interne market voor elektriciteit, en het bestuur van de Energie Unie. Verder bevat het pakket maatregelen over de energieprestatie van gebouwen, een nieuw werkplan voor ecologisch ontwerpen, en stimulansen voor meer innovatie in schone energie, om overheids- en particuliere investeringen aan te moedigen, om het concurrentievermogen van Europese bedrijven te verhogen, en om... abonneren of dit artikel kopen.

Europese doelstellingen voor energie-efficiëntie: aanvullende energie-bespar...

mr. M. de Rijke1

Energie-efficiëntie wordt beschouwd als één van de meest kosteneffectieve manieren om de energievoorzieningszekerheid te versterken en de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen terug te dringen. Technisch gesproken betekent energie-efficiëntie dat minder energie-input wordt gebruikt bij handhaving van een equivalent niveau van economische activiteit of dienstverlening; energiebesparing is een breder begrip waaronder ook de vermindering van het verbruik valt door gedragswijziging of verlaagde economische activiteit. In de praktijk zijn beide be... abonneren of dit artikel kopen.

Een nieuw marktontwerp voor elektriciteit: marktwerking troef

mr. drs. B. de Bruijne en mr. M. Winters1

De elektriciteitsmarkten ondergaan een metamorfose als gevolg van de energietransitie. De vergroening van de elektriciteitsproductie gaat samen met innovatie in het aanbod van energieproducten en diensten waarmee verbruikers actief kunnen deelnemen aan de elektriciteitsmarkt. Dat vraagt om aanpassingen van het ‘klassieke’ marktmodel. In het Winterpakket heeft de Commissie voorstellen gepubliceerd om de regulering van de elektriciteitsmarkten toekomstbestendig te maken door een nieuw marktontwerp: het ‘Market Design Initiative’.[2] Me... abonneren of dit artikel kopen.

De toekomst van transmissie- en distributiesysteembeheerders in de nieuwe Ele...

mr. F. Elskamp en mr. G.W. Rodenhuis1

1.1. Inhoud van deze bijdrageDit artikel richt zich op de voorgestelde veranderingen in de regels voor transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB's) en distributiesysteembeheerders (hierna: DSB's). Deze vloeien hoofdzakelijk voort uit het voorstel van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) voor een nieuwe verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit[2] (hierna: de Verordening), die in de plaats zal treden van Verordening (EG) nr. 2009/714 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit... abonneren of dit artikel kopen.

De positie van huishoudelijke consumenten in het EU Winterpakket: Tussen part...

L. Diestelmeier, LL.M. en M. Hesselman, LL.M.1

Het Winterpakket zet onder de titel ‘Clean Energy for all Europeans’ in op een ‘consument-geleide energietransitie’ en verwoordt als visie voor de toekomstige Energie Unie: ‘…an Energy Union with citizens at its core, where citizens take ownership of the energy transition, benefit from new technologies to reduce their bills, participate actively in the market, and where vulnerable consumers are protected.’ [2] Kortgezegd worden burgers op twee manieren centraal ge... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2018

mr. J.C.W. Gazendam1

Aanleiding Op 28 januari 2018 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in de zaak van de Groningse woningeigenaren tegen de NAM. Deze zaak verdient om meerdere redenen de aandacht. Ten eerste draait deze procedure om een interessante rechtsvraag: hebben woningeigenaren recht op schadevergoeding voor waardevermindering van hun woning, ook als deze woning (nog) niet verkocht is? Dit is een rechtsvraag die nog niet eerder in de jurisprudentie van de Hoge Raad is behandeld. Ten tweede voegt deze uitspraak weer een nieuw element toe in de complexe d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie (NTE 2018/1,2,3,4,5,6,7,8)

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr.drs. C. van der Woude

Deze rubriek bestrijkt de periode januari 2018. De rubriek bevat evenwel ook een uitspraak die voor die periode gewezen is, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd is. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M. en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Nieuwe laagspanningsnetten krijgen duidelijke veiligheidseisenDe ACM heeft op 22 februari 2018 een besluit genomen ten aanzien van de technische veiligheid van laagspanningsnetten. Het besluit met kenmerk ACM/UIT/4603... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS