Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2018 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Om de zomervakantie goed door te komen biedt deze NTE-aflevering het volgende. Mr. Julia Eijkens, mr. drs. Peter van Asperen en mr. dr. Vincent Lindijer schreven deel 1 van een tweeluik over de ontwikkeling van de regulering van private netten. Zij maken inzichtelijk dat de private netten net even anders zijn en dus ook net anders worden gereguleerd dan de reguliere netten in hun bijdrage met de titel: Net Anders, Een overzicht van de ontwikkeling van de regulering van private netten. Deel 1 biedt een duidelijk overzicht van met name de gesloten distributiesystemen. Deel 2 zal in... ...lees meer

Artikel

Net Anders - Een overzicht van de ontwikkeling van de regulering van private ...

mr. J. Eijkens, mr. drs. P. van Asperen en mr. dr. V. Lindijer 1

‘Denkend aan Holland, zie ik tal van energienetten in oneindig laagland liggen,…’ Zo zou een poëtisch ingestelde beoefenaar van het energierecht anno 2018 naar het Nederlandse energielandschap kunnen kijken.[2] Dit landschap bestaat uit landelijke en regionale gas- en elektriciteitsnetten die worden beheerd door openbare en gereguleerde netbeheerders. Deze netbeheerders zijn in overheidshanden en staan onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM). Voorbeelden zijn de openbare netten van Liander en TenneT. Daarnaast bestaat een veelheid a... abonneren of dit artikel kopen.

Schadeafhandeling te Groningen: van privaat naar publiek

prof. mr. H. E. Bröring1

1.1. Vier deeldossiersHet dossier mijnbouwschade Groningen omvat verschillende onderwerpen (deeldossiers): de omvang van de gaswinning, de vergoeding van schade (achteraf), de versterking van gebouwen (vooraf) en de bij het gehele dossier behorende ‘governance’ (het bestuur, publiek en/of privaat).[2] Een vijfde onderwerp is de regionale ontwikkeling (structuurversterking), een zesde de verduurzaming (energietransitie). Uit bestuurlijk oogpunt is het verstandig beide laatste onderwerpen bij oplossingen voor de mijnbouwschadeproblematiek te betrekken. Uit jur... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van European Energy Law Seminar 2018

J.J.A. Waverijn LL.M en L. Baljon LL.M1

Op 22 en 23 januari 2018 vond in het Hampshire Hotel Babylon te Den Haag het 29ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok wederom een groot aantal participanten van zowel binnen als buiten Europa. Gedurende deze twee dagen hebben diverse sprekers, verdeeld over verscheidene thema’s, de toehoorders doen boeien met recente ontwikkelingen op het gebied van het energierecht. In dit verslag wordt per thema en spreker een Nederlandse samenvatting van de inhoud van de, in het Engels verzorgde, presentaties. Op de eerste dag stonden ontwikkelingen in het energierecht en digita... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Belang van data en digitalisering in Signaal 2018Op 11 april 2018 heeft de ACM een ‘Signaal’ aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verstuurd waarin maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS