Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2016 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

mr. E.Z. Perez

De maanden voor de zomer hebben in Europa, en dus ook in ons land, qua actualiteit vooral in het teken gestaan van het referendum dat in het Verenigd Koninkrijk op 23 juni jl. werd gehouden, en dat uiteindelijk resulteerde in de beslissing tot een daadwerkelijke Brexit. Welke gevolgen deze uitkomst voor Nederland en Nederlandse ondernemingen zal hebben, zal in de komende jaren moeten blijken. Dat juristen zich in het Verenigd Koninkrijk en Nederland moeten opmaken voor het nodige extra werk op het gebied van onder meer het handelsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht lijdt echter ... ...lees meer

Artikel

The UK Modern Slavery Act 2015

dr. A.L. Vytopil en J.L. Butijn1

Deze lente rapporteerde Danwatch, een Deense NGO, dat Braziliaanse koffieplantages op grote schaal mensenrechtenovertredingen zouden begaan. Werknemers zouden behandeld worden als slaven.[2] Zo zou er sprake zijn van kinderarbeid en schuldslavernij. Onder meer het in Amsterdam gevestigde Jacobs Douwe Egberts werd met die koffieplantages geassocieerd. Het bedrijf gaf in een verklaring te kennen niet precies te weten welke koffiebonen van welke plantage komen en kon daarmee haar betrokkenheid niet uitsluiten.[3] Een koude douche voor Jacobs Douwe Egberts, een bedrijf dat zijn best doet zij... abonneren of dit artikel kopen.

De introductie van de omzetgerelateerde boete. Hoe nu verder?

mr. A.J. van Es en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Circa twee jaar geleden, op 1 augustus 2014, is de omzetgerelateerde boete in het financieel recht geïntroduceerd, voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. Voor overtredingen van de zwaarste categorie kunnen de toezichthouders AFM en DNB nu een boete opleggen van maximaal 10% van de netto-jaaromzet van de onderneming. Voor een onderneming als ING betekent dit bijvoorbeeld een maximumboete van globaal 1,5 miljard euro[2], waar dit maximum voorheen algemeen gesproken 4 miljoen euro bedroeg.[3] Naar verwachting dit najaar zal de omzetgerelateerde boete worden ingevoerd over de ... abonneren of dit artikel kopen.

Internationaal toezicht

mr. S.M.C. Nuijten1

Stelt u zich eens voor. In Bergen op Zoom, een plaats in Noord-Brabant, dicht bij Zeeland en de Belgische grens, rijdt een politieagent op zijn fiets door het centrum. Opeens hoort hij een harde schreeuw. Hij fietst snel in de richting van het geluid en ziet in de verte een man met pistool staan, bij een lichaam. Hij licht zijn collega’s in en snelt erheen, maar de man pakt een motor en verdwijnt uit beeld. De agent op de fiets kan dat niet bijhouden, maar zijn collega’s volgen de man met een auto. De man rijdt naar de A4, de politie volgt. De man gaat plots een provinciale weg op, de N... abonneren of dit artikel kopen.

Opzet in economische strafzaken in perspectief: een aanzet tot nadere menings...

mr. dr. A.R. Hartmann en mr. I. Kroes1

Het opzet van de verdachte is een van de meest bepalende aspecten in economische strafzaken, maar wordt veelal gezien als een weerbarstig onderwerp. Het willen en weten van de verdachte – natuurlijk persoon of rechtspersoon – vormt in veel tenlasteleggingen in de gebruikelijk opgenomen zinssnede ‘al dan niet opzettelijk’ een prominent bewijsthema. Echter, er wordt in de praktijk door het Openbaar Ministerie veelal weinig of geen toelichtend stelling genomen ter onderbouwing van het al dan niet opzettelijk handelen van de verdachte en bij de verdediging lijkt een soor... abonneren of dit artikel kopen.

De Familie WC-Eend en het nieuwe boete- en publicatieregime van de Wft

mr. G.P. Roth1

Aan DNB en de AFM is de bevoegdheid toegekend om boetes, punitieve sancties dus, op te leggen. Dat is niet vanzelfsprekend. AFM en DNB zijn immers bestuursorganen en geen (straf)rechters. Daarbij geldt dat de wettelijke boetemaxima zoals verankerd in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) in de voorbije jaren sterk zijn gestegen. De AFM en DNB leggen (dan ook) steeds hogere boetes op. De rechtsbescherming dreigt daarbij ernstig in het geding te komen. Aldus komt ook naar voren in het door de Afdeling advisering van de Raad van State in juli 2015 aan de regering uitgebrachte advies. In... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. BakkerJurisprudentieRechtbank Gelderland, 28 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2366 In deze uitspraak wordt een werkgever die wordt verdacht van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet door de rechtbank vrijgesproken. De zaak betrof een dodelijk ongeval tijdens het plaatsen van een damwand met behulp van een grondverzetmachine en een daaraan bevestigd... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS