Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 1

Supervisor Due Diligence

drs. W. Lieve RA*

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconstateerd dat het hebben van een relatie met een cliënt een onacceptabel risico met zich meebrengt moet afscheid van die cliënt genomen worden. De Minister van Financiën heeft ook afscheid genomen en wel van leden van de raad van toezicht (verder: rvt) van de AFM. Van leden van zo’n rvt mag onbesproken

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

gedrag worden verwacht. Maar zoals er tot nu toe in de pers over wordt gesproken had van de minister ook zorgvuldiger gedrag verwacht mogen worden. Wanneer een instelling constateert dat ze niet akkoord kan gaan met de verplichtingen die een externe toezichthouder (zoals DNB) oplegt, bestaat de mogelijkheid tot afscheid nemen niet. Wat dan rest is de gang naar de rechter. Maar wetend dat je daarna gewoon verder moet met diezelfde toezichthouder, bedenk je je wel een aantal malen voor je die gang maakt. Toch is dat wat Delta Lloyd wil doen rondom de gevolgen van een boetebesluit en ook al gedaan heeft met betrekking tot het openbaar maken van dat boetebesluit. De vraag kan ook gesteld worden of de Minister van Financiën wel op de juiste wijze optreedt bij DNB en de AFM. Bij dat alles blijft integer gedrag, op alle niveaus binnen welke organisatie dan ook, een conditio sine qua non. Integer gedrag kan niet in regels worden gevangen. Integer gedrag moet een intrinsieke eigenschap zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. W. Lieve RA*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11861

Verder in 2015 nr.1

 Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overnam...

 Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos

De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financieri...

 Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplic...

 Supervisor Due Diligence

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconsta...

 Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbie...

 De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde

De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties...

 Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie

Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Kritisch over ...

Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (...

 Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen

Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de