Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2015 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

Marloes Bakker

In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overname of een fusie. Daar gaan we het in deze editie echter niet over hebben. In dit themanummer focussen we op CDD in de zin van cliëntonderzoek; ‘know-your-customer’, of in gewoon Nederlands ‘ken uw klant’. Een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Financiële instellingen moeten hun klanten kennen en mogen geen relati... ...lees meer

Artikel

Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne ...

drs. D.A. Mijnheer*

De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financiering van terrorisme. Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket: ‘Dat er verschillende wegen zijn die naar Rome leiden, gaat ook op bij terrorismefinanciering. abonneren of dit artikel kopen.

Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. A.T.A. Tilleman LL.M.*

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplichtingen ingaat, behandelen de schrijvers in deze bijdrage Stap 8 van genoemd Stappenplan t.w. Cliëntenonderzoek (CDD ) met behulp van een derde. In de strijd tegen het witwassen en financieren van terrorisme behoort CDD tot het centrale thema. CDD behelst meer dan enkel het identificeren van de cliënt. Het betekent ook de cliënt kennen en zijn... abonneren of dit artikel kopen.

Supervisor Due Diligence

drs. W. Lieve RA*

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconstateerd dat het hebben van een relatie met een cliënt een onacceptabel risico met zich meebrengt moet afscheid van die cliënt genomen worden. De Minister van Financiën heeft ook afscheid genomen en wel van leden van de raad van toezicht (verder: rvt) van de AFM. Van leden van zo’n rvt mag onbesproken gedrag worden verwacht. Maar zoals er tot nu toe in de... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

drs. E. Metz*

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbieden. Het artikel start met een beschrijving van het begrip ‘fiscale risico’s’ waarna wordt aangegeven hoe deze fiscale risico’s kunnen worden meegenomen in de integriteitsrisico-analysecyclus. Hierna volgt een beschrijving van de eisen die door de wetgever worden gesteld aan de beheersing van deze risico’s (beleid/ integere bedrijfsv... abonneren of dit artikel kopen.

De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politie...

mr. drs. T.M.D. Buruma

De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties tegen individuele (rechts)personen.1 De plaatsing op zo’n lijst kan vergaande gevolgen hebben, terwijl de plaatsingsprocedure weinig transparant en politiek van aard is. In deze bijdrage wordt besproken hoe de plaatsing op zo’n lijst tot stand komt, welke mogelijkheden de getroffene heeft om de plaatsing aan te vechten, en wat de gevolgen van de plaatsing... abonneren of dit artikel kopen.

Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het...

S. Heuft RSE

Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook een ideale plaats om geld wit te wassen. Dat is onterecht, want juist het casino is deskundig in het herkennen en voorkomen van witwassen. Niet alleen de verschillende systemen en processen zijn daarin belangrijk, maar ook het personeel van Holland Casino is inmiddels ervaren als het gaat om het herkennen van witwaspraktijken. Holland Casino is in Nederland de en... abonneren of dit artikel kopen.

Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financie...

mr. D.M. van de Linde*

Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de bank. De bank betaalt de klant voor de goederen. Zodoende kan de klant op korte termijn over liquide middelen beschikken om handel te drijven. Het risico dat de bank uiteindelijk schade lijdt doordat de klant niet kan terugbetalen is nihil, omdat zij eigenaar wordt van de goederen. Nu wil het geval dat de door de bank gekochte goederen fluctueren in waarde. Dit fluctuatierisic... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA (red.)*

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ...

prof. em. mr. A. Brack

Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (ISBN 978-94-6236-442-4, ook verkrijgbaar als e-book, inclusief bijlagen zoals een samenvatting, literatuurlijst, etc. 262 p.) abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS