Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 1

Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. A.T.A. Tilleman LL.M.*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplichtingen ingaat, behandelen de schrijvers in deze bijdrage Stap 8 van genoemd Stappenplan t.w. Cliëntenonderzoek (CDD ) met behulp van een derde. In de strijd tegen het witwassen en financieren van terrorisme behoort CDD tot het centrale thema. CDD behelst meer dan enkel het identificeren van de cliënt. Het betekent ook de cliënt kennen en zijn activiteiten te kunnen beoordelen. Daarbij is inzicht in de organisatiestructuur van een cliënt met achterliggende belanghebbende van essentieel belang, evenals kennis omtrent het doel en de aard van de werkzaamheden van de cliënt. CDD kan niet altijd volledig door een instelling worden verricht. In de praktijk bestaat behoefte aan bijstand van derden die onderdelen van CDD verrichten omdat de instelling niet altijd de cliënt in persoon kan ontmoeten. Een dergelijke situatie kwalificeert dan als ‘verscherpt cliëntenonderzoek.’ In dit artikel komt aan bod welke onderdelen van het CDD eventueel uitbesteed kunnen worden en welke maatregelen genomen kunnen worden om aan de CDD - vereisten te voldoen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. A.T.A. Tilleman LL.M.*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11860

Verder in 2015 nr.1

 Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overnam...

 Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos

De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financieri...

 Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplic...

 Supervisor Due Diligence

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconsta...

 Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbie...

 De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde

De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties...

 Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie

Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Kritisch over ...

Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (...

 Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen

Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de