Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 1

Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

drs. E. Metz*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbieden. Het artikel start met een beschrijving van het begrip ‘fiscale risico’s’ waarna wordt aangegeven hoe deze fiscale risico’s kunnen worden meegenomen in de integriteitsrisico-analysecyclus. Hierna volgt een beschrijving van de eisen die door de wetgever worden gesteld aan de beheersing van deze risico’s (beleid/ integere bedrijfsvoering). Tot slot worden enkele praktische voorbeelden gegeven ten aanzien van de wijze waarop fiscale risico’s kunnen worden beheerst in het cliëntenonderzoek.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. E. Metz*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11862

Verder in 2015 nr.1

 Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overnam...

 Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos

De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financieri...

 Aandachtspunten bij uitbesteding CDD

De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplic...

 Supervisor Due Diligence

Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financiële instelling een oordeel over de aard van zijn cliënten. Wanneer wordt geconsta...

 Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking

Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risico’s door banken die ‘private banking’ diensten aanbie...

 De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde

De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties...

 Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie

Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Kritisch over ...

Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (...

 Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen

Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de