Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 2

De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips. Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V.

mr. P.A.M. Broers en mr. Y.A. Maasdam*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V. Hoe is mededingingscompliance georganiseerd binnen Philips? Is compliance ten aanzien van verschillende wetten (bv. mededinging, corruptie etc) binnen één team/afdeling belegd?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. P.A.M. Broers en mr. Y.A. Maasdam*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12993

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel. Mededinging en Compliance

Mededinging is complex. En vooraf is het niet altijd aan te geven wat wel of niet is toegestaan simpelweg omdat het afhangt van de omstandigheden van het geval. Zoals ook de Autoriteit

 De (terrein)winsten van compliance op het gebied van mededinging. Interview met Chris Fonteijn

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt heeft te maken met een hoge bewijslast en lange procedures bij het opleggen van kartelboetes. Hij is continu aan ...

 De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips. Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V.

Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V. Hoe is mededingingscompliance georganiseerd binnen Philips? Is compliance...

 Do’s en don’ts voor de compliance officer ter voorkoming van mededingingsinbreuken

Naleving van de Mededingingswet is van cruciaal belang. Aan een overtreding van de mededingingsregels kleven grote risico’s, zoals boetes voor ondernemingen en leidinggevenden,

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (60)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Legal risk management encompliance in de zorg.

Arie Tervoort (et al. red.), Be (a)ware – Legal risk management & compliance, lustrumbundel Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015, Den Haag: SDU 2015 (IS...

 How to get compliance into the DNA of employees?

In this issue you will be able to read about many aspects of competition law, its relation to compliance and the latest legal developments. Most codes of conduct nowadays contain a

 Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat ...

 Het ethisch stappenplan. Een voorstel tot een stappenplan dat past bij de ethische vragen van mensen in organisaties

Het bespreken van dilemma’s is een belangrijk onderdeel van compliance- of integriteitprogramma’s. De stappenplannen die worden gebruikt om op een gestructureerde manier to...