Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 2

Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?

mr. P.A.M. Broers*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat de mededingingsregels worden overtreden. Dat uitgangspunt luidt kort gezegd: de toezichthouder juicht het invoeren van robuuste complianceprogramma’s toe, maar een onderneming doet dat voor zichzelf. Mocht een onderneming ondanks de aanwezigheid van een robuust complianceprogramma toch in de kraag worden gevat vanwege een overtreding van de mededingingsregels, dan houdt de toezichthouder bij de boetetoemeting geen rekening met het bestaan van het programma, niet ten voordele en ook niet ten nadele van de betrokken onderneming. De vraag is of deze houding (voldoende) stimuleert dat ondernemingen complianceprogramma’s invoeren. Daarnaast lijkt het er in de praktijk van het mededingingstoezicht soms op dat toch sprake kan zijn van een nadeel voor ondernemingen die een complianceprogramma serieus inrichten. Dit artikel bevat een korte analyse van de problematiek en enkele suggesties voor verbetering.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.A.M. Broers*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12999

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel. Mededinging en Compliance

Mededinging is complex. En vooraf is het niet altijd aan te geven wat wel of niet is toegestaan simpelweg omdat het afhangt van de omstandigheden van het geval. Zoals ook de Autoriteit

 De (terrein)winsten van compliance op het gebied van mededinging. Interview met Chris Fonteijn

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt heeft te maken met een hoge bewijslast en lange procedures bij het opleggen van kartelboetes. Hij is continu aan ...

 De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips. Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V.

Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V. Hoe is mededingingscompliance georganiseerd binnen Philips? Is compliance...

 Do’s en don’ts voor de compliance officer ter voorkoming van mededingingsinbreuken

Naleving van de Mededingingswet is van cruciaal belang. Aan een overtreding van de mededingingsregels kleven grote risico’s, zoals boetes voor ondernemingen en leidinggevenden,

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (60)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Legal risk management encompliance in de zorg.

Arie Tervoort (et al. red.), Be (a)ware – Legal risk management & compliance, lustrumbundel Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015, Den Haag: SDU 2015 (IS...

 How to get compliance into the DNA of employees?

In this issue you will be able to read about many aspects of competition law, its relation to compliance and the latest legal developments. Most codes of conduct nowadays contain a

 Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat ...

 Het ethisch stappenplan. Een voorstel tot een stappenplan dat past bij de ethische vragen van mensen in organisaties

Het bespreken van dilemma’s is een belangrijk onderdeel van compliance- of integriteitprogramma’s. De stappenplannen die worden gebruikt om op een gestructureerde manier to...