Tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 2

Inleiding

Redactioneel. Mededinging en Compliance

Frank Segers Redactie

Mededinging is complex. En vooraf is het niet altijd aan te geven wat wel of niet is toegestaan simpelweg omdat het afhangt van de omstandigheden van het geval. Zoals ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangaf, stopt compliance op dit gebied niet met één bijeenkomst of met een pagina op het intranet, maar dienen alle bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die in hun werk in aanraking kunnen komen met mededingingsvraagstukken zich actief en blijvend bezig te houden met compliance.1 Mede daarom heeft de redactie van het Tijdschrift... ...lees meer

Artikel

Do’s en don’ts voor de compliance officer ter voorkoming van mededingingsinbr...

mr. dr. M.Ph.M. Wiggers, mr. N.T. Brusik en mr. R.A. Fröger

Naleving van de Mededingingswet is van cruciaal belang. Aan een overtreding van de mededingingsregels kleven grote risico’s, zoals boetes voor ondernemingen en leidinggevenden, reputatieschade en schadeclaims. Een complianceprogramma kan deze risico’s voorkomen. In deze bijdrage worden de belangrijkste do’s en don’ts voor de compliance officer van een effectief en gedegen complianceprogramma ter voorkoming van mededingingsinbreuken besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA (red.)*

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Legal risk management encompliance in de zorg.

prof em. mr A. Brack*

Arie Tervoort (et al. red.), Be (a)ware – Legal risk management & compliance, lustrumbundel Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015, Den Haag: SDU 2015 (ISBN 978 9012 396684, XI+297 p., 45 euro)1 Het genootschap van bedrijfsjuristen (NGB) heeft een traditie ontwikkeld om elke vijf jaar van zijn bestaan een bundel bijdragen te publiceren. Ik vind die van 2005 (‘Tussen Themis en Mercurius’) en 2010 (‘En na de crisis?’) nog steeds de moeite waard en kan ze daarom gemakkelijk even uit de boekenkast pakken. ... abonneren of dit artikel kopen.

How to get compliance into the DNA of employees?

mr. R. Notermans

In this issue you will be able to read about many aspects of competition law, its relation to compliance and the latest legal developments. Most codes of conduct nowadays contain a clear statement that employees must act in accordance with applicable competition laws. That sounds nice and simple. Or does it? One of the greatest challenges for compliance professionals, lawyers and consultants alike is the fact that many employees feel that competition rules are very complex and sometimes obstructive or even counterintuitive. The objective of an... abonneren of dit artikel kopen.

Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan he...

mr. P.A.M. Broers*

De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt hanteren eenzelfde uitgangspunt bij de waardering van complianceprogramma’s die bedrijven gebruiken om te voorkomen dat de mededingingsregels worden overtreden. Dat uitgangspunt luidt kort gezegd: de toezichthouder juicht het invoeren van robuuste complianceprogramma’s toe, maar een onderneming doet dat voor zichzelf. Mocht een onderneming ondanks de aanwezigheid van een robuust complianceprogramma toch in de kraag worden gevat vanwege een overtreding van de mededingingsregels, dan houdt d... abonneren of dit artikel kopen.

Het ethisch stappenplan. Een voorstel tot een stappenplan dat past bij de eth...

drs. S.D. Kuijper

Het bespreken van dilemma’s is een belangrijk onderdeel van compliance- of integriteitprogramma’s. De stappenplannen die worden gebruikt om op een gestructureerde manier tot oplossingen te komen schieten in de praktijk vaak tekort. Dit tekort ontstaat doordat veel ethische vragen in feite geen dilemma’s zijn. Medewerkers krijgen daardoor niet de handvatten aangereikt die passen bij hun vraagstuk of brengen hun vragen niet in omdat deze niet past binnen de systematiek. Het gevaar bestaat dat de bespreekbaarheid gaat lijden onder ee... abonneren of dit artikel kopen.

Het beboeten van feitelijk leidinggevers in het mededingingsrecht

mr. dr. J.J.M. Sluijs en mr. P.J.H.M. van Osch

De Autoriteit Consument & Markt kan boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden kunnen beboet worden. Per 1 juli 2016 wordt de maximumboete voor natuurlijk personen verhoogd tot 900.000 euro. Dit artikel geeft een overzicht van de achtergrond en toepassing van het beboeten van feitelijk leidinggevenden in het Nederlandse mededingingsrecht. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de voorwaarden en grondslag voor beboeting en de berekening van de hoogte in de praktijk van ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

De (terrein)winsten van compliance op het gebied van mededinging. Interview m...

drs. D. Mijnheer

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt heeft te maken met een hoge bewijslast en lange procedures bij het opleggen van kartelboetes. Hij is continu aan het puzzelen om een mededingingsprobleem op te lossen. Dat is vaak een gevoelige zaak. ‘De grote kunst is de balans tussen de afschrikwekkende werking van boetes en het oplossen van een probleem.’ abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (60)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS