Tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 5

Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is

prof. dr. S.P. Kaptein*

Stel een collega vraagt aan u in welke gevallen de schijn van niet-integer gedrag onacceptabel is. Wat is dan uw reactie? Afdoen als onzin of ligt het genuanceerder? Of stel dat u een melding ontvangt over een collega die de schijn van niet-integer gedrag heeft gewekt. Wat is dan uw reactie? Onderzoeken of onontvankelijk verklaren? Beide vragen zijn niet ondenkbeeldig. Want enerzijds zijn er steeds meer organisaties die in hun gedragscode medewerkers verbieden om de schijn

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van niet-integer gedrag te wekken. Bijvoorbeeld IBM schrijft in haar gedragscode dat ‘You must […] avoid engaging in any activity that involves even the appearance of impropriety’. Evenzo stelt Dell dat ‘We avoid even the appearance of impropriety’ en gebiedt Nestlé dat ‘Employees must refrain from any activity or behavior that could give rise to the appearance or suspicion of such conduct or the attempt thereof’. Anderzijds begeven compliancefunctionarissen zich steeds meer op het terrein van het geven van moreel advies, het fungeren als vraagbaak voor de gedragscode en het geven van trainingen in waarden, normen en compliance-bewustzijn. En ook u als compliancefunctionaris bent betrokken bij het onderzoeken van een incident dan kan de vraag naar waarom en wanneer de schijn van niet-integer gedrag verwijtbaar is zich plotsklaps voordoen. Is het bijvoorbeeld laakbaar als een medewerker nauwe privé-banden heeft met een klant, leverancier, concurrent of collega?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. S.P. Kaptein*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/13641

Verder in 2016 nr.5

 Redactioneel Compliance en integriteit

De woordelijke betekenis van ‘integriteit’ is eerlijkheid en onkreukbaarheid. Maar dekt dat de gehele lading als wij spreken van integriteit? In dit nummer van het tijdschrift, ...

 De scheidende bewaker van de integriteit op de financiële markten Interview met AFM-bestuurder Harman Korte

Harman Korte neemt op 1 november afscheid als bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten. De afgelopen jaren was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Marktint...

 Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is

Stel een collega vraagt aan u in welke gevallen de schijn van niet-integer gedrag onacceptabel is. Wat is dan uw reactie? Afdoen als onzin of ligt het genuanceerder? Of stel dat u een ...

 De compliance officer als cultuuradviseur bij een fusie of overname

De rol van Compliance. Compliance gaat over gedrag. Iedere organisatie moet voldoen aan relevante wetten en regels. Deze wetten en regelgeving vormen het ka...

 Iran, een mijnenveld aan kansen

Vorig jaar verklaarde oud-ambassadeur Ronald Mollinger in de Volkskrant dat in Iran volop kansen liggen na het opheffen van de sancties.1 Hoewel er een optimistische stemming heerst bi...

 Panama Papers & integriteit Over de relatie met de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking en witwassen

In zijn nota ‘Toekomst financiële sector’ van 21 juni jl. constateert de minister van Financiën (MvF) dat de financiële sector er nog niet in is...

 Kwaliteitsbeheersing bevordert integriteit van de compliancefunctie

Al sinds haar ontstaan is de compliancefunctie onderhevig aan voortdurende veranderingen. Deze veranderingen hebben zowel betrekking op de scope van de compliancefu...

 Op zoek naar effectief compliance-onderwijs

Hoe kan compliance-onderwijs het ethisch klimaat van een organisatie versterken, onderwijs dichter bij het werk van professionals brengen, en een blijvend effect bereiken? Om...

 Klokkenluiders: Verraders of Hoeders van de Integriteit?

Eerste anekdote1 Nieuwsgierig kijk ik naar de ingang van de hotellobby. Naast mij zit Sandra, een paralegal van de lokale vestiging van ons advocatenkantoor. De verwachtingen zijn hoog...

 Integriteit in supply chains en delivery channels

In dit artikel ga ik in op de integriteit in supply chains en delivery channels. Mijn gedachte daarbij is dat alle spelers in een (toe)leveringsketen worden geconfronteerd met overwegend