Tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 5

Inleiding

Redactioneel Compliance en integriteit

Danny Smit Redactie

De woordelijke betekenis van ‘integriteit’ is eerlijkheid en onkreukbaarheid. Maar dekt dat de gehele lading als wij spreken van integriteit? In dit nummer van het tijdschrift, dat geheel gewijd is aan het thema integriteit, zullen de auteurs vanuit verschillende perspectieven het thema integriteit belichten. Dat integriteit een onderwerp is dat een ieder die werkzaam is binnen het vakgebied compliance bezig houdt, bleek wel aan de overweldigende hoeveelheid artikelen die wij hebben mogen ontvangen. Als redactie hebben wij dan ook besloten om het ...lees meer

Artikel

De scheidende bewaker van de integriteit op de financiƫle markten Interview m...

drs. D. Mijnheer*

Harman Korte neemt op 1 november afscheid als bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten. De afgelopen jaren was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Marktintegriteit en Handhaving, waarin hij de strijd mocht aangaan met malafide en ondeskundige marktpartijen die de integriteit van de financiële sector aantasten en consumenten duperen. abonneren of dit artikel kopen.

Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is

prof. dr. S.P. Kaptein*

Stel een collega vraagt aan u in welke gevallen de schijn van niet-integer gedrag onacceptabel is. Wat is dan uw reactie? Afdoen als onzin of ligt het genuanceerder? Of stel dat u een melding ontvangt over een collega die de schijn van niet-integer gedrag heeft gewekt. Wat is dan uw reactie? Onderzoeken of onontvankelijk verklaren? Beide vragen zijn niet ondenkbeeldig. Want enerzijds zijn er steeds meer organisaties die in hun gedragscode medewerkers verbieden om de schijn van niet-integer gedrag te wekken. Bijvoorbeeld IBM schrijft in haar gedragscode dat &... abonneren of dit artikel kopen.

De compliance officer als cultuuradviseur bij een fusie of overname

drs. W. Smit en MSc. M. Sivro*

De rol van Compliance. Compliance gaat over gedrag. Iedere organisatie moet voldoen aan relevante wetten en regels. Deze wetten en regelgeving vormen het kader waarbinnen de organisatie zich kan en mag bewegen. Het bewaken van dit kader is het uitgangspunt van de functie van de compliance officer. Hij/zij dient op de hoogte te zijn van deze relevante wetten en regels en de daaruit voorvloeiende vereisten voor de organisatie in de vorm van interne regelgeving en richtlijnen. Compliance is echter meer dan dat. Integri... abonneren of dit artikel kopen.

Iran, een mijnenveld aan kansen

mr. N.L. Oostindjer*

Vorig jaar verklaarde oud-ambassadeur Ronald Mollinger in de Volkskrant dat in Iran volop kansen liggen na het opheffen van de sancties.1 Hoewel er een optimistische stemming heerst bij het ‘opheffen’ van de sancties blijkt de praktijk toch weerbarstiger. Naast de plaatselijke obstakels voor het Nederlandse bedrijfsleven zoals het opbouwen van nieuwe contacten, het herstellen van het betalingsverkeer en de inmenging van de Iraanse staat in het bedrijfsleven, zijn de sancties an sich nog niet verleden tijd.2 In dit artikel zal een achtergrond gegeven abonneren of dit artikel kopen.

Panama Papers & integriteit Over de relatie met de ontwikkelingen op het gebi...

mr. A.B. Schoonbeek

In zijn nota ‘Toekomst financiële sector’ van 21 juni jl. constateert de minister van Financiën (MvF) dat de financiële sector er nog niet in is geslaagd het vertrouwen terug te winnen. Volgens hem versterken affaires zoals de Panama Papers het beeld van het ontbreken van voldoende integriteit in de financiële sector.1 Het draait in deze affaire om gelekte documenten die afkomstig zijn van het Panamese (trust)bedrijf Mossack Fonseca & Co. Het betreft (online) gegevens van meer dan 200.000 bedrijven, trusts, st... abonneren of dit artikel kopen.

Kwaliteitsbeheersing bevordert integriteit van de compliancefunctie

R. Wortel RA RE*

Al sinds haar ontstaan is de compliancefunctie onderhevig aan voortdurende veranderingen. Deze veranderingen hebben zowel betrekking op de scope van de compliancefunctie als op de werkzaamheden die van de compliancefunctie verwacht worden. Het is opmerkelijk dat bij vele misstanden die in de publiciteit komen niet of nauwelijks gesproken wordt over de rol die de compliancefunctie daarbij wel of juist niet heeft gespeeld. Voor de integriteit van de compliancefunctie is het van eminent belang dat ondubbelzinnig duidelijk is w... abonneren of dit artikel kopen.

Op zoek naar effectief compliance-onderwijs

D.K. Holman MA., J.C. de Geus MSc. MA., M.H. Hoekstra MSc. en O.L. de Vries MSc*

Hoe kan compliance-onderwijs het ethisch klimaat van een organisatie versterken, onderwijs dichter bij het werk van professionals brengen, en een blijvend effect bereiken? Om deze vragen te beantwoorden beschrijft dit discussiestuk de uitdagingen die compliance-onderwijs kenmerken. Wet- en regelgeving zijn vaak het uitgangspunt voor compliance-onderwijs bij banken, maar hoe sluit compliance-onderwijs ook aan bij kritische situaties in de dagelijkse praktijk? De regelgeving voert vaak de boventoon in complianceopleidingen, maar begrij... abonneren of dit artikel kopen.

Klokkenluiders: Verraders of Hoeders van de Integriteit?

drs. G.P.H.M. Vermeulen

Eerste anekdote1 Nieuwsgierig kijk ik naar de ingang van de hotellobby. Naast mij zit Sandra, een paralegal van de lokale vestiging van ons advocatenkantoor. De verwachtingen zijn hoog. Eerder vanochtend ben ik naar Rome gevlogen voor een afspraak met een klokkenluider. Zal die op komen dagen? abonneren of dit artikel kopen.

Integriteit in supply chains en delivery channels

mr. G. Demmink

In dit artikel ga ik in op de integriteit in supply chains en delivery channels. Mijn gedachte daarbij is dat alle spelers in een (toe)leveringsketen worden geconfronteerd met overwegend dezelfde compliance-eisen. Deze worden door iedere onderneming in die (toe) leveringsketen zoveel als mogelijk het hoofd geboden, echter zonder daarbij elkaars inspanningen en de resultaten daarvan in de eigen werkzaamheden en risicobeoordeling te betrekken. Dat is jammer. Opvolgers in de keten kunnen voordeel hebben bij de inspanningen van hun voorliggers en klanten in de k... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (62)

dr. E.D. Karssing*

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... klokkenluiders

prof. em. mr. A. Brack*

H.J. de Kluiver et al., Klokkenluiders in perspectief – Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders, Preadvies van de ‘Vereeniging Handelsrecht’, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015 (190 blzz., ISBN 978-94-6251-091-3, euro 39,50) abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS