Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

mr. drs. M. van Eersel

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op te lossen.1 Dit vergt adequate risicobeheersing in plaats van regulatoire ritualiteit.2 Voor financieel toezichthouders als AFM en DNB sluit dit aan op de doelen van financiële regulering, in Nederland primair de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’): de zorg voor een adequate functionering van de financiële markten en de positie van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de spelers daarop met oog op zowel vergroting van welvaart als rechtvaardigheid.3 Zij richten zich daartoe op de bevordering van naleving door normoverdracht, onderzoek en sanctionering. Vermoedelijk blijft dit zo. Werkwijze, positionering en prioriteitstelling zullen echter wel drastisch veranderen, onder meer door technologisch gedreven innovaties in de financiële sector en nieuwe middelen voor uitoefening van het toezicht. Voor de compliancefunctie van financiële ondernemingen heeft dit belangrijke consequenties. Een blik in de toekomst creëert in dit kader een soort van Droste-effect: een voorspelling van hoe de financieel toezichthouder zal voorspellen dat financiële marktpartijen zichzelf en hun cliënten zullen bedienen bij het voorspellen van de financiële toekomst. Afgezien van een significante toename van het gebruik van Engelse termen valt een ontwikkeling te verwachten van de toezichthouder als medium. Medium in de zin van gegevensdrager, communicatiemiddel en intermediair. Voor de drie kerntaken volgt hierna waartoe dit zou kunnen leiden: (i) Bewaken en bevorderen van de markttoegang: de toezichthouder als waarzegger. (ii) Uitvoeren van het nalevingstoezicht: de toezichthouder als tussenpersoon. (iii) Handhaven: de toezichthouder als boodschapper.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M. van Eersel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15301

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

regulatory sandbox, risico-gebaseerd toezicht, reputatierisico’s

Verder in 2018 nr.6

 Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...

 De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor t...

 Value-based Compliance

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...

 Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. Karina Raaijmakers - Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaa...

 Van goed bedoeld naar goed gedaan

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...

 Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendz...

 De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op t...

 Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als...

 Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...