Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6

Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

R. de Boer MSc en mr. dr. R.H.J. Mosch

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendzicht een drietal ontwikkelingen uitgelicht die van belang zijn voor de toekomst van de financiële sector: politieke onzekerheid (inclusief brexit), digitalisering en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.1 Dit zijn relevante ontwikkelingen voor zowel de markt als het toezicht. Digitalisering valt hierbij op als een al langer lopende

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

trend die een geleidelijk gegroeide maar inmiddels omvangrijke invloed heeft op de sector. Digitalisering creëert niet alleen kansen en risico’s in de sector, maar vraagt om een andere kijk op hoe toezicht wordt gehouden. We zien de invloed van digitalisering overal om ons heen toenemen. Iedere bedrijfstak heeft met digitalisering te maken. Er ontstaan nieuwe bedrijfsmodellen, producten en aanbieders; de stormachtige ontwikkeling van de grote technologiebedrijven is daar een illustratie van. De omgang met en inzet van data is daarbij de sleutel tot commercieel succes. De financiële sector is daarop geen uitzondering. Financiële dienstverlening wordt in toenemende mate digitaal aangeboden. Het al dan niet geautomatiseerd verzamelen en verwerken van data speelt daarbij een steeds grotere rol. Bovendien betreden nieuwe fintechspelers de markt, en sluiten ook de bestaande aanbieders hun dienstverlening aan op de digitale wereld. Deze ontwikkelingen roepen een aantal maatschappelijke vragen op. Financiële instellingen beschikken over vertrouwelijke, privacygevoelige data. Deze data kan worden ingezet om financiële dienstverlening persoonlijker en toegankelijker te maken. Het is echter de vraag in hoeverre het maatschappelijk wenselijk is dat deze data wordt ingezet voor commerciële doeleinden. Daarnaast maakt digitalisering het afsluiten van financiële producten makkelijker en sneller dan ooit. Enerzijds biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om consumenten op een toegankelijke manier te informeren, anderzijds kan het consumenten verleiden om een product af te sluiten dat niet in hun belang is. Ook het advies dat consumenten over financiële producten krijgen komt in toenemende mate digitaal tot stand, waardoor de achterliggende algoritmes een steeds bepalendere rol spelen. Dit alles heeft grote implicaties voor toezichthouders als de AFM. Hoe ziet toezicht op digitale financiële dienstverlening eruit? Zijn de huidige wettelijke normen nog van toepassing en bruikbaar? Hoe houden we grip op computers die onderling met elkaar handelen? Onze stelling is dat het huidige wettelijk kader een aantal belangrijke handvatten biedt voor financiële dienstverlening in het digitale tijdperk, die we in dit artikel zullen toelichten. Daarnaast kan de toezichthouder niet aan de analoge zijlijn blijven staan. De toezichthouder zal zelf ook moeten inzetten op digitalisering door gericht data te verzamelen en te analyseren en delen van het toezichtproces te automatiseren. De toezichthouder is in 2023 zelf ook veel meer een digitale toezichthouder.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
R. de Boer MSc en mr. dr. R.H.J. Mosch
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15300

Verder in 2018 nr.6

 Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...

 De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor t...

 Value-based Compliance

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...

 Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. Karina Raaijmakers - Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaa...

 Van goed bedoeld naar goed gedaan

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...

 Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendz...

 De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op t...

 Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als...

 Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...