Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6

Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

mr. A.B. Schoonbeek

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als ik boef was zou ik mij rot lachen. Het is de hoogste tijd om na te denken over hoe we dit naar een internationaal, Europees niveau kunnen brengen’.1 Eerder dit jaar was in Nederland de omvangrijkste schikking getroffen in verband met overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ING.2 De ING-affaire staat niet op zichzelf. Ook in andere lidstaten gevestigde instellingen zijn onderwerp (geweest) van grootschalige witwasonderzoeken, zoals Danske Bank en ABLV.3 Eind november 2018 is in Duitsland een nieuw grootschalig onderzoek naar witwassen gestart bij een andere grootbank.4 Naar aanleiding van deze affaires bestaan twijfels over de effectiviteit van het huidige anti-witwastoezicht op banken. Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie (EC) een breed voorstel ter versterking van het Europese toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT toezicht) gepubliceerd.5 In dit artikel beschrijf ik op hoofdlijnen wat dit voorstel inhoudt (paragraaf 4). Daartoe zal ik eerst in kort uiteenzetten hoe het anti-witwastoezicht nu is geregeld en welke belemmeringen daaraan kleven (paragrafen 2 en 3). Ik concentreer mij daarbij op het toezicht op banken. De ontwikkelingen zullen mogelijk ook impact hebben op andere instellingen. In de afsluitende paragraaf geef ik een vooruitblik (paragraaf 5).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.B. Schoonbeek
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15302

Verder in 2018 nr.6

 Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...

 De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor t...

 Value-based Compliance

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...

 Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. Karina Raaijmakers - Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaa...

 Van goed bedoeld naar goed gedaan

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...

 Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendz...

 De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op t...

 Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als...

 Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...