Tijdschrift voor Compliance

2018 nr. 6

Inleiding

Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Jörgen Hofstra

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aandienen. Iemand die bij uitstek in staat is om met kennis van zaken en voldoende distantie de ontwikkelingen op financieel toezichtsgebied te benoemen is Femke de Vries. Na 15 jaar bij toezichthouders Autoriteit Financiële markten en De Nederlandse Bank stapte ze begin dit jaar stapte ze over naar de consultancy. In een interview spreekt ze haar verwachtingen uit over de ...lees meer

Artikel

De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant...

drs. D. Mijnheer*

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor toezichthouders AFM en DNB. Begin 2018 stapte ze over naar de consultancy. Vooruitblikkend ziet De Vries dit beeld voor zich: een toenemend aantal datagedreven toezichthouders, die potentiële risico’s in een vroeg stadium kunnen ontdekken. abonneren of dit artikel kopen.

Value-based Compliance

mr. dr. D. Haas

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden geëxpliciteerd. Door het benoemen van de normatieve bronnen van regels – de beginselen – krijgen regels kleur en betekenis. Kleur, omdat beginselen richting geven bij de interpretatie van de regels. Betekenis, omdat beginselen de zeggingskracht van regels versterken. Het benadrukken van de achterliggende beginselen vergemakkelijkt de spiegeling van ... abonneren of dit artikel kopen.

Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. ...

drs. J.J. Blaauw

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaal naar de manier om hun toezichtstaak zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen. De manier waarop toezichthouders hier invulling aan geven verschilt al naar gelang de toezichtstaak, volwassenheid van de toezichthouder en de beschikbare inzichten. Het afgelopen decennium is de ontwikkeling van het toezicht in een stroomversnelling gekomen. abonneren of dit artikel kopen.

Van goed bedoeld naar goed gedaan

V.M.L. Boumans Msc

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM). Totdat onderzoek door dagblad Trouw in 2011 aantoonde dat de gemiddelde snelheid op wegen met een flitspaal niet structureel lager lag.1 Automobilisten remden weliswaar bij het zien van een paal, maar gaven daarna weer flink gas. Waarbij de gemeten snelheid vlak na het passeren van de flitspaal zelfs hoger lag dan ervoor. Om nog niet te spreken over de ... abonneren of dit artikel kopen.

Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

R. de Boer MSc en mr. dr. R.H.J. Mosch

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendzicht een drietal ontwikkelingen uitgelicht die van belang zijn voor de toekomst van de financiële sector: politieke onzekerheid (inclusief brexit), digitalisering en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.1 Dit zijn relevante ontwikkelingen voor zowel de markt als het toezicht. Digitalisering valt hierbij op als een al langer lopende trend die een geleideli... abonneren of dit artikel kopen.

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

mr. drs. M. van Eersel

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op te lossen.1 Dit vergt adequate risicobeheersing in plaats van regulatoire ritualiteit.2 Voor financieel toezichthouders als AFM en DNB sluit dit aan op de doelen van financiële regulering, in Nederland primair de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’): de zorg voor een adequate functionering van de financiële markten en de positie van de spelers daarop met abonneren of dit artikel kopen.

Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

mr. A.B. Schoonbeek

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als ik boef was zou ik mij rot lachen. Het is de hoogste tijd om na te denken over hoe we dit naar een internationaal, Europees niveau kunnen brengen’.1 Eerder dit jaar was in Nederland de omvangrijkste schikking getroffen in verband met overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ING.2 De ING-affaire staa... abonneren of dit artikel kopen.

Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

mr. M.B. Weijers

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van recente ontwikkelingen een verwachting voor de toekomst uit te spreken. Een van de thema’s die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen, is dat van belastingontwijking. In tegenstelling tot belastingontduiking, wordt bij belastingontwijking niet in strijd met de letter van de relevante wetsbepaling gehandeld, maar met de bedoeling daarvan. Het is daardoor niet zon... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Financiële regulering: de verhouding tussen interne governa...

prof em. mr Antoni Brack

Mark D.H. Nelemans, Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2018 (ISBN 978-94-6251-166-8, 290 pp., incl. bijlagen). Dit is de handelseditie van het academisch proefschrift waarop de schrijver op 23 maart 2018 aan de Open Universiteit promoveerde tot doctor. Mij interesseert al enige tijd hoe het interne (private) toezicht en het externe (publieke) toezicht zich wederzijds verhouden en ik was daarom zeer geneigd van dit boek kennis te nemen. In het eerste hoofdstuk wordt het abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS