Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 1

Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestreden worden?

dr. Tony de Bree EEP MBA

Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van ‘belastingoptimalisatie’ in offshore locaties, beter bekend als ‘belastingparadijzen’. In de financiële sector wordt het faciliteren van belastingoptimalisatie ten behoeve van vermogende relaties en corporates ‘offshore banking’ genoemd. In de afgelopen jaren hebben overheden een groot aantal banken in het buitenland, maar ook in Nederland, boetes opgelegd vanwege het op

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

verschillende manieren faciliteren van het witwassen van geld. Tegen sommige banken is zelfs een strafrechtelijk onderzoek gestart. Die strijd tegen witwassen van geld, ‘anti-money laundering’ of ‘AML’, is als je het goed bekijkt pas echt begonnen na 9/11 en vooral na het wereldwijd afkondigen van o.a. de Patriot Act door president Bush van de Verenigde Staten. Vooral het feit dat deze wetgeving wereldwijd moest worden nageleefd, heeft grote consequenties gehad voor zowel de financiële sector als voor andere sectoren in de verschillende landen. In dit artikel wordt allereerst een aantal praktische termen toegelicht die betrekking hebben op de twee belangrijkste aspecten van het witwassen van geld: relatiemonitoring en transactiemonitoring. Vervolgens wordt in een aantal paragrafen een overzicht gegeven van wat het invoeren van wetgeving in de praktijk voor een grootbank als ABN AMRO betekent, wat de gevolgen van ingrijpen van toezichthouders als de SEC en de DNB na 2005 in de praktijk betekent in termen van ingrijpende herstelprogramma’s tot en met de splitsing van ABN AMRO tussen 2008 en 2011 aan toe. En vervolgens tijdens de ‘Remedy’, waarbij een groot aantal klanten van de ABN AMRO inclusief hun KYC-data en KYC-dossiers onder druk van de Europese Commissie moest worden overgedragen aan Deutsche Bank. Ten slotte zal een aantal conclusies worden getrokken rond de effectiviteit van de toenemende regeldruk rond het voorkomen en/of beperken van witwas-activiteiten en belastingoptimalisatie in Nederland.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. Tony de Bree EEP MBA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16011

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

relatiemonitoring, transactiemonitoring, Patriot Act

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel. Witwassen en ondermijning

Vroeg in 2019 hebben we besloten in 2020 weer aandacht te besteden aan ‘witwassen’ en ‘ondermijning’. Het bestrijden van witwassen en ondermijning staat hoog op de a...

 Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking

Van ondernemingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen) wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich verdiepen

 Corruptiebestrijding: zijn wij onderdeel van de oplossing of van het probleem?

Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het ondermijnt eerlijke concurrentieverhoudingen, het vertrouwen in de overheid én wereldwijd het welzijn van mens en milieu. Dat ...

 De witwasbestrijding in Nederland: samen werken in 2020

In het ‘Plan van aanpak witwassen’ dat afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij komende tijd wil doen om witwassen beter te bes...

 Uitdagingen bij de totstand koming van de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Op 29 november 2019 opende het Financieele Dagblad met: ‘Staat en banken jagen samen op adviseurs van de onderwereld’ en belichtte daarmee de oprichting van de Serious Crim...

 Wwft risicobeleid en risicomanagement voor de accountantsorganisatie

Sinds 25 juli 2018 zijn enkele belangrijke nieuwe verplichtingen geïntroduceerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft&rsqu...

 Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen

Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken....

 Liever geen bredere aanpak maar een scherpere focus op anti-witwasgebied. Interview met Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

In Nederland gaat jaarlijks naar schatting 16 miljard euro crimineel geld om. Financiële instellingen kunnen een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen door ervoor te zorgen d...

 Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestreden worden?

Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van...

 RPA-softwarerobots helpen ‘legal’ en ‘compliance’ om de groeiende regeldruk het hoofd te bieden. Hoe automatisering helpt om aan de AVG- en Wwft-vereisten te voldoen

AVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op s...