Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 1

Uitdagingen bij de totstand koming van de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Emiel V.F. den Boer Msc

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 29 november 2019 opende het Financieele Dagblad met: ‘Staat en banken jagen samen op adviseurs van de onderwereld’ en belichtte daarmee de oprichting van de Serious Crime Task Force (SCTF), een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) tussen de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU NL), het Openbaar Ministerie (OM), verschillende opsporingsdiensten en de vier grootste Nederlandse banken.1 De SCTF is gericht op het bestrijden van facilitators die de allerzwaarste vormen van georganiseerde criminaliteit in stand houden. Het FD kon daarnaast echter niet veel meer dan citeren uit een aantal bekende, eerder gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken die de ernst van het witwasprobleem in Nederland onderstrepen. 2, 3 Dit artikel belicht, uit eerste hand hoe de SCTF de kansen en mogelijkheden van publiek-private samenwerking weerspiegelt, door het onderliggende criminaliteitsprobleem te schetsen, de plaats van PPS in de context van wet- en regelgeving te plaatsen en adresseert ten slotte ook enkele van de uitdagingen die daarbij overwonnen moeten worden.4 Publiek-private samenwerkingsverbanden blijken in de praktijk namelijk bijzonder ingewikkelde constructies in termen van het reguleren en besturen van conflicterende belangen en relaties, terwijl het potentiële succes ervan juist afhangt van de onderlinge bereidheid daartoe.5

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Emiel V.F. den Boer Msc
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16007

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel. Witwassen en ondermijning

Vroeg in 2019 hebben we besloten in 2020 weer aandacht te besteden aan ‘witwassen’ en ‘ondermijning’. Het bestrijden van witwassen en ondermijning staat hoog op de a...

 Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking

Van ondernemingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen) wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich verdiepen

 Corruptiebestrijding: zijn wij onderdeel van de oplossing of van het probleem?

Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het ondermijnt eerlijke concurrentieverhoudingen, het vertrouwen in de overheid én wereldwijd het welzijn van mens en milieu. Dat ...

 De witwasbestrijding in Nederland: samen werken in 2020

In het ‘Plan van aanpak witwassen’ dat afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij komende tijd wil doen om witwassen beter te bes...

 Uitdagingen bij de totstand koming van de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Op 29 november 2019 opende het Financieele Dagblad met: ‘Staat en banken jagen samen op adviseurs van de onderwereld’ en belichtte daarmee de oprichting van de Serious Crim...

 Wwft risicobeleid en risicomanagement voor de accountantsorganisatie

Sinds 25 juli 2018 zijn enkele belangrijke nieuwe verplichtingen geïntroduceerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft&rsqu...

 Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen

Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken....

 Liever geen bredere aanpak maar een scherpere focus op anti-witwasgebied. Interview met Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

In Nederland gaat jaarlijks naar schatting 16 miljard euro crimineel geld om. Financiële instellingen kunnen een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen door ervoor te zorgen d...

 Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestreden worden?

Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van...

 RPA-softwarerobots helpen ‘legal’ en ‘compliance’ om de groeiende regeldruk het hoofd te bieden. Hoe automatisering helpt om aan de AVG- en Wwft-vereisten te voldoen

AVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op s...