Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 2

Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

mr. S.R.M.C. Vogelsang

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine financiële ondernemingen een uitdaging om compliant te zijn.1 Tegelijkertijd doen steeds meer technologische innovaties hun intrede in de financiële sector sinds de crisis. Een betrekkelijk nieuw fenomeen dat inmiddels een niet te onderschatten positie heeft verworven in de financiële sector is regtech (regulatory technology). Regtechtoepassingen zien toe op het ondersteunen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van financiële ondernemingen bij het naleven van wet- en regelgeving en bij het voldoen aan de verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien. Deze toepassingen bieden efficiënte voorzieningen om een financiële onderneming compliant te maken door middel van innoverende technologische middelen. Compliance-afdelingen gaan in steeds hogere mate gebukt onder de last die wet- en regelgeving met zich meebrengen.2 De automatisering van het naleven van de veelheid van wet- en regelgeving die van toepassing is op een financiële onderneming door middel van regtechtoepassingen wordt dikwijls beschouwd als de oplossing om financiële ondernemingen te helpen met deze onmenselijke uitdaging. Regtech wordt dan ook vaak in één adem genoemd met het woord solution. Steeds meer financiële ondernemingen omarmen regtech. Ook toezichthouders schenken er de nodige aandacht aan.3 Uit veel hoeken zijn louter positieve geluiden te horen over deze rijzende belofte in de financiële sector, maar regtech kent ook haar nodige schaduwzijden voor compliance.4 In deze bijdrage zal met name worden bezien welke risico’s kleven aan de inzet van regtech. Eerst wordt het onderscheid tussen regtech en fintech uitgelegd. Daarna worden voordelen van regtech behandeld. Vervolgens worden enkele technologierisico’s en uitbestedingsrisico’s van regtech onder de loep genomen, waarna het gebruik van artificial intelligence bij regtechtoepassingen en de beperkingen daarvan wordt belicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.R.M.C. Vogelsang
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16079

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel. Fintech en virtuele currencies

In het nummer ‘Mensenrechten’ van oktober 2017 schreef mederedacteur Joris Blaauw dat de ‘homo economicus’ een grote stempel heeft gedrukt op het economische speelve...

 Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk...

 Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine f...

 De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interview met Evert Stamhuis (hoogleraar Law and Innovation) en Joris Krijger (de Volksbank)

Kunstmatige intelligentie – miljarden worden erin geïnvesteerd. Hoe kunnen overheden, financiële instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze ov...

 Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom i...

 Blockchain: a technology that can help companies achieve compliance by design?

Introduction Blockchain is a technology that has been around for some years and although the word blockchain most likely sounds familiar, for many it remains difficult to grasp how blo...

 Blockchain: evolutie of revolutie?

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nak...

 Het Libra-tijdperk: de opkomst van stablecoins en globaal betalen

In juni 2019 kondigde Facebook het plan aan om begin 2020 een private stablecoin, genaamd Libra, te lanceren met 28 partners die samen de Libra Association vormen. Zeven pote...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (77)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...