Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 2

Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering

mr. A.B. Schoonbeek en mr. J.M. van Poelgeest

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom in toenemende mate in aanraking met cryptovaluta. Tegelijkertijd spelen cryptovaluta nog steeds regelmatig een rol in witwasonderzoeken.1 Gelet op de aan cryptovaluta verbonden risico’s, levert dat de nodige compliance-uitdagingen op. Op grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta (zoals exchanges) en aanbieders van bewaarportemonnees (crypto-instellingen)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

aangemerkt als poortwachter. Vanaf implementatie in nationale regelgeving, vallen deze instellingen binnen het bereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).2 Crypto-instellingen moeten op basis daarvan voldoen aan de kernverplichtingen uit de Wwft en tevens beschikken over een integere en beheerste bedrijfsvoering. Voor crypto-instellingen geldt een registratieverplichting bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het wetsvoorstel tot implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn is op dit moment nog steeds in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze ontwikkelingen impliceren dat crypto-instellingen in toenemende mate deel gaan uitmaken van het reguliere financiële stelsel. De kans bestaat dat hieraan vertrouwen wordt ontleend door andere instellingen en consumenten. De vraag rijst welke impact de registratieplicht heeft op de kwetsbaarheden voor witwasrisico’s van crypto-instellingen. In dit artikel gaan wij in op dit vraagstuk. Wij bespreken daartoe kort wat witwassen inhoudt en onder welke omstandigheden aan het gebruik van cryptovaluta witwasrisico’s kleven (paragraaf 2). Vervolgens bespreken wij wat de gevolgen zijn van de registratie van crypto-instellingen (paragraaf 3). We sluiten af met een conclusie en vooruitblik (paragraaf 4). Wat cryptovaluta zijn en welke partijen precies onder de regelingen vallen, bespreken wij niet in dit artikel. Verwezen wordt naar eerdere publicaties hierover

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.B. Schoonbeek en mr. J.M. van Poelgeest
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16081

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel. Fintech en virtuele currencies

In het nummer ‘Mensenrechten’ van oktober 2017 schreef mederedacteur Joris Blaauw dat de ‘homo economicus’ een grote stempel heeft gedrukt op het economische speelve...

 Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk...

 Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine f...

 De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interview met Evert Stamhuis (hoogleraar Law and Innovation) en Joris Krijger (de Volksbank)

Kunstmatige intelligentie – miljarden worden erin geïnvesteerd. Hoe kunnen overheden, financiële instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze ov...

 Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom i...

 Blockchain: a technology that can help companies achieve compliance by design?

Introduction Blockchain is a technology that has been around for some years and although the word blockchain most likely sounds familiar, for many it remains difficult to grasp how blo...

 Blockchain: evolutie of revolutie?

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nak...

 Het Libra-tijdperk: de opkomst van stablecoins en globaal betalen

In juni 2019 kondigde Facebook het plan aan om begin 2020 een private stablecoin, genaamd Libra, te lanceren met 28 partners die samen de Libra Association vormen. Zeven pote...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (77)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...