Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 2

Blockchain: evolutie of revolutie?

mr. M.H.J.M. ter Braak & dr. ir. L.J.N. Franken*

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nakamoto1, heeft het grote publiek kennisgemaakt met de onderliggende ‘blockchain’-technologie. 2 Deze vormt vandaag de dag een transformationele voorhoede van een nieuwe ‘vertrouwde’ methode voor het delen van data al dan niet door middel van slimme contracten op een gedecentraliseerde, traceerbare en veilige manier. In veel gevallen zonder tussenpersonen, althans dat

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

zijn de beloften. De familie van blockchains en zijn analogen staan inmiddels bekend als gedistribueerde grootboektechnologieën (ook wel ‘distributed ledger technology’3 genoemd (DLT)). De belofte van blockchain lijkt hiermee grenzeloos. Softwareschrijvers en ondernemers grijpen deze technische infrastructuur aan als digitale snelweg voor de verdere ontwikkeling van hun dromen en ideeën. Maar wat zijn op dit moment precies de mogelijkheden en de beperkingen? In dit artikel schetsen we de ontwikkelingen binnen de blockchainwereld in het bijzonder gericht op financiële markten. We bieden een vergezicht, namelijk de blockchainbouwstenen voor de ontwikkeling van de derde generatie internet (hoofdstuk 1) en we beschrijven de stand van de technologie binnen financiële markten op dit moment (hoofdstuk 2). Hierbij ontrafelen we enkele beloften aan de hand van technische, economische en juridische bezwaren. Tegelijkertijd willen we ook stilstaan bij de kansen van blockchaintechnologie voor toepassing binnen de financiële sector (hoofdstuk 3). Het is immers niet zonder reden dat grote technologie-platformen investeren in toepassingen van deze technologie. Denk aan het Facebook initiatief genaamd Libra en de recent aangekondigde samenwerking tussen Amazon en Digital Asset.4

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.H.J.M. ter Braak & dr. ir. L.J.N. Franken*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16083

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel. Fintech en virtuele currencies

In het nummer ‘Mensenrechten’ van oktober 2017 schreef mederedacteur Joris Blaauw dat de ‘homo economicus’ een grote stempel heeft gedrukt op het economische speelve...

 Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk...

 Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine f...

 De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interview met Evert Stamhuis (hoogleraar Law and Innovation) en Joris Krijger (de Volksbank)

Kunstmatige intelligentie – miljarden worden erin geïnvesteerd. Hoe kunnen overheden, financiële instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze ov...

 Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom i...

 Blockchain: a technology that can help companies achieve compliance by design?

Introduction Blockchain is a technology that has been around for some years and although the word blockchain most likely sounds familiar, for many it remains difficult to grasp how blo...

 Blockchain: evolutie of revolutie?

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nak...

 Het Libra-tijdperk: de opkomst van stablecoins en globaal betalen

In juni 2019 kondigde Facebook het plan aan om begin 2020 een private stablecoin, genaamd Libra, te lanceren met 28 partners die samen de Libra Association vormen. Zeven pote...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (77)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...