Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 2

Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

mr. dr. J.G.C.M. Galle*

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk. Fintech en sustainability worden als heuse verandermotoren gezien en brengen transitie of zelfs revolutie mee. Deze zogenaamde disruptors hebben zeker raakvlakken, kunnen elkaar versterken en synergie creëren. Vreemd genoeg krijgen deze raakvlakken en de implicaties daarvan - ook voor de compliance functie - nog (te) weinig aandacht. In (internationale) rapporten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

over fintech of over duurzaamheid komt het ‘andere’ onderwerp niet of enkel globaal voor. Veel aandacht bestaat voor het feit dat we afstevenen op, of eigenlijk al middenin, de Vierde Industriële Revolutie zitten, waarbinnen technologieën zich niet meer lineair, maar exponentieel ontwikkelen en de scheidslijn tussen het fysieke, biologische en digitale meer en meer vervaagt.1 Maar welke impact dit heeft of zou moeten hebben op sustainability specifiek in combinatie met de mogelijkheden van fintech voor de financiële sector blijft veelal on(der)belicht. Hoe komt het dat fintech en sustainablity (of zoals hierna gebruikt sustainable development) tot op heden twee losse ‘belevingswerelden’ lijken (par.2)? Wat zijn de raakvlakken? Wat of wie zijn de initiators voor verdere gezamenlijke ontwikkelingen (par. 3)? En tot slot, wat betekent dit voor de compliance functie (par. 4)? In de onderstaande paragrafen wordt op deze vragen ingegaan, waarbij ik dankbaar gebruik maak van het vierde nummer van 2018 van het Tijdschrift voor Compliance met als thema duurzaamheid om zo ook een brug te slaan met het onderhavige themanummer over fintech.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.G.C.M. Galle*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16078

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel. Fintech en virtuele currencies

In het nummer ‘Mensenrechten’ van oktober 2017 schreef mederedacteur Joris Blaauw dat de ‘homo economicus’ een grote stempel heeft gedrukt op het economische speelve...

 Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk...

 Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine f...

 De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interview met Evert Stamhuis (hoogleraar Law and Innovation) en Joris Krijger (de Volksbank)

Kunstmatige intelligentie – miljarden worden erin geïnvesteerd. Hoe kunnen overheden, financiële instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze ov...

 Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de impact van regulering

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom i...

 Blockchain: a technology that can help companies achieve compliance by design?

Introduction Blockchain is a technology that has been around for some years and although the word blockchain most likely sounds familiar, for many it remains difficult to grasp how blo...

 Blockchain: evolutie of revolutie?

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nak...

 Het Libra-tijdperk: de opkomst van stablecoins en globaal betalen

In juni 2019 kondigde Facebook het plan aan om begin 2020 een private stablecoin, genaamd Libra, te lanceren met 28 partners die samen de Libra Association vormen. Zeven pote...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (77)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...