Tijdschrift voor Compliance

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Fintech en virtuele currencies

Cati Langendijk

In het nummer ‘Mensenrechten’ van oktober 2017 schreef mederedacteur Joris Blaauw dat de ‘homo economicus’ een grote stempel heeft gedrukt op het economische speelveld en de manier waarop onze samenleving is ingericht. Op dit moment drukt COVID-19 een ongekende stempel op de hele wereld en de manier waarop deze is ingericht. Een stempel veel groter en heftiger dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden toen we in januari voor het eerst over het coronavirus hoorden. Het virus en de bestrijding van de verspreiding ervan hebben gevolgen ... ...lees meer

Artikel

Fintech, sustainable development en compliance (to be) connected

mr. dr. J.G.C.M. Galle*

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk. Fintech en sustainability worden als heuse verandermotoren gezien en brengen transitie of zelfs revolutie mee. Deze zogenaamde disruptors hebben zeker raakvlakken, kunnen elkaar versterken en synergie creëren. Vreemd genoeg krijgen deze raakvlakken en de implicaties daarvan - ook voor de compliance functie - nog (te) weinig aandacht. In (internationale) rapporten ov... abonneren of dit artikel kopen.

Regtech: panacee of toch geen solution voor compliance?

mr. S.R.M.C. Vogelsang

Sinds de financiële crisis van 2007/8 vormen de veelheid en complexiteit van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector voor zowel grote als kleine financiële ondernemingen een uitdaging om compliant te zijn.1 Tegelijkertijd doen steeds meer technologische innovaties hun intrede in de financiële sector sinds de crisis. Een betrekkelijk nieuw fenomeen dat inmiddels een niet te onderschatten positie heeft verworven in de financiële sector is regtech (regulatory technology). Regtechtoepassingen zien toe op het o... abonneren of dit artikel kopen.

De zoektocht naar een ‘eerlijk’ gebruik van kunstmatige intelligentie. Interv...

drs. D. Mijnheer

Kunstmatige intelligentie – miljarden worden erin geïnvesteerd. Hoe kunnen overheden, financiële instellingen en bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met deze overrompelende ontwikkeling? Hoe voorkomen ze een SyRI-scenario? Evert Stamhuis en Joris Krijger doen wetenschappelijk onderzoek voor een praktische invulling. Dat valt nog niet mee: ‘Een algoritme probeert juist maximaal te discrimineren’. abonneren of dit artikel kopen.

Nadere beschouwing over witwasrisico’s bij gebruik van cryptovaluta en de imp...

mr. A.B. Schoonbeek en mr. J.M. van Poelgeest

Cryptovaluta heeft een vaste plek veroverd in onze economie. De reguliere poortwachters zoals banken, betaaldienstverleners en accountantsorganisaties, komen daarom in toenemende mate in aanraking met cryptovaluta. Tegelijkertijd spelen cryptovaluta nog steeds regelmatig een rol in witwasonderzoeken.1 Gelet op de aan cryptovaluta verbonden risico’s, levert dat de nodige compliance-uitdagingen op. Op grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn worden aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta... abonneren of dit artikel kopen.

Blockchain: a technology that can help companies achieve compliance by design?

A. Beije MSc., mr. J.W.B.D. Volkers, M. Hampshire MA, mr. M.J.P.. Hanstede & mr. P.M. de Lees

Introduction Blockchain is a technology that has been around for some years and although the word blockchain most likely sounds familiar, for many it remains difficult to grasp how blockchain works and what the possibilities of this technology are. We believe that blockchain technology has a number of capabilities that can transform the way compliance processes are designed, implemented and audited. In order to explore the possibilities of blockchain within the field of compliance, we will therefore firstly introduce how blockchain works by starting wit... abonneren of dit artikel kopen.

Blockchain: evolutie of revolutie?

mr. M.H.J.M. ter Braak & dr. ir. L.J.N. Franken*

De opkomst van het (nieuwe) peer-to-peer Bitcoin crypto-fenomeen in het publieke discours heeft velen een decennium geleden verrast. Dankzij de introductie van Bitcoin door Satoshi Nakamoto1, heeft het grote publiek kennisgemaakt met de onderliggende ‘blockchain’-technologie. 2 Deze vormt vandaag de dag een transformationele voorhoede van een nieuwe ‘vertrouwde’ methode voor het delen van data al dan niet door middel van slimme contracten op een gedecentraliseerde, traceerbare en veilige manier. In veel gevallen zonder tussenpersonen, abonneren of dit artikel kopen.

Het Libra-tijdperk: de opkomst van stablecoins en globaal betalen

dr. M. Bijlsma & E. Faber

In juni 2019 kondigde Facebook het plan aan om begin 2020 een private stablecoin, genaamd Libra, te lanceren met 28 partners die samen de Libra Association vormen. Zeven potentiële partners traden uiteindelijk niet formeel toe tot Libra (Paypal, eBay, Mastercard, Visa, Booking. com, het technologiebedrijf Stripe en het Latijns-Amerikaanse online betaalplatform Mercado Pago). Het initiatief loopt echter door. Recent is bijvoorbeeld een nieuw lid, het Canadese Shopify, toegetreden tot de Libra Association. De laatste ontwikkelingen duiden wel op... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (77)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS