Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 6

Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis

drs. R.M.H. van Hooff, J. van Schijndel MSc en M.E.N. van Santbrink MSc

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantwoordelijk voor het herkennen, rapporteren of zelfs weren van ongebruikelijk gedrag. Door toegenomen verwachtingen vanuit de toezichthouder1 alsook de samenleving2 wordt de druk op de financiële sector om FEC te beheersen steeds groter. Als reactie daarop hebben veel financiële instellingen zeer omvangrijke initiatieven opgestart met als doel om (nog) meer ongebruikelijke transacties en cliënten te

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

detecteren. De invulling van deze projecten is doorgaans het opschalen van de bestaande anti-money laundering (AML) en sanctieteams of het inrichten van omvangrijke projectteams. De trend is duidelijk: er wordt meer en meer personeel aangetrokken om de risico’s te mitigeren. In een recent artikel wordt beschreven dat bij een van de Nederlandse grootbanken inmiddels een tiende van het volledige werknemersbestand bezig is met het doorlichten van cliënten en het speuren naar financiële criminaliteit.3 Met de alsmaar toenemende investeringen, zonder dat duidelijk is welke inspanningen nodig zijn om de risico’s goed te mitigeren, kan worden gesteld dat de compliance op het gebied van FEC zich in een crisis bevindt. Kunstmatige intelligentie, vaak aangeduid met de Engelstalige term artificial intelligence (AI), is het vermogen van een computer om taken uit te voeren die voorheen voorbehouden waren aan intelligente wezens: de mens. Deze algoritmes bleven veelal binnen de muren van de universiteit. Echter, in toenemende mate weten de wetenschappelijke technieken zich te bewegen richting onze tastbare samenleving. Zo ook als toepassing bij het bestrijden van FEC. Een mogelijke oplossing voor de huidige crisis op het gebied van FEC-compliance zou kunnen liggen in het opzetten van een (volledig) andere inrichting van de poortwachtersfunctie. AI zou daar een grote rol bij kunnen spelen. Maar wat kan er allemaal met AI en wat zijn de voordelen van het inzetten van deze technieken? Is AI een noodzaak om het hoofd te bieden aan de crisis waar financiële instellingen mee worstelen? In dit artikel zetten wij een aantal technieken uiteen die geschikt zijn om te gebruiken bij de bestrijding van FEC en maken wij duidelijk hoe deze waarde toe kunnen voegen. Vanwege de grote toegevoegde waarde van deze technieken voor transactiemonitoring en sanctiescreening diepen wij deze onderwerpen verder uit. Ook zullen wij aandacht besteden aan de nadelen en risico’s van het gebruik van AI in het kader van FEC-compliance.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. R.M.H. van Hooff, J. van Schijndel MSc en M.E.N. van Santbrink MSc
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16424

Verder in 2020 nr.6

 Redactioneel Crisis

In deze tijden van COVID-19-crisis is er geen meer actueel thema denkbaar dan compliance en crisis. Wij proberen allen te anticiperen op de volgende crisis en hebben daar uiteenlopende

 Crisismanagement en compliance

Stel je voor: je bent de Chief Ethics & Compliance Officer van een grote payment services provider. Vorige week werd bekend dat 1,9 miljard euro, die in de b...

 Compliance en corona. Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compliance

De pandemie zet vrijwel alles onder druk. De zorg, de economie, bedrijven, budgetten en banen: er moet steeds meer met steeds minder. De compliancefunctie wordt niet gespaard: er zijn ...

 To serve and protect

Een tweegesprek tussen tegenpolen die elkaar raken bij crisismanagement: Peter van Uhm, de voormalige Commandant der Strijdkrachten en Sylvie Bleker, hoogleraar Compliance & I...

 Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

Een crisis in een bedrijf kan op vele manieren ontstaan. In geval van bijvoorbeeld een geneesmiddelenbedrijf kan een crisis veroorzaakt worden door een ernstige vertraging tijdens

 Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek. Een handreiking voor de compliance officer

De COVID-19-crisis is ongekend voor Nederlandse begrippen en vormt een grondige opschudding van ‘life as we know it’. Ook voor de compliancefunctie is m...

 Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantw...

 Al uw data zit op slot…. wat nu?

In 2019 werden er bijna 27.000 datelekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1 Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met een groei van ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (79)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...