Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 6

Al uw data zit op slot…. wat nu?

mr. R. C. Brand

In 2019 werden er bijna 27.000 datelekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1 Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met een groei van 25% over dezelfde periode blijkt dat datalekken die het gevolg zijn van hacking, phishing of malwareincidenten sterk toenemen. Veelal grotere organisaties worden het slachtoffer van deze aanvallen. Zo werd bijvoorbeeld eind 2019 de Universiteit Maastricht getroffen door een ransomware-aanval. Er werd toen de keuze gemaakt om het ‘losgeld’

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van 30 bitcoins, met een waarde op dat moment van 200.000 euro, over te maken naar de cybercriminelen.2 Maar ook kleinere ondernemingen worden vaker getarget. Bij hen zijn vaak de beveiligingsmaatregelen minder geavanceerd en is het dus makkelijker om in te breken. Autobedrijf Schoolderman uit Zutphen is een voorbeeld van een klein bedrijf dat slachtoffer werd van een cyber-aanval. Begin 2019 werden daar alle gegevens versleuteld door de gijzelsoftware (ransomware) Phobos.3 Voor iedere organisatie bestaat het risico om geconfronteerd te worden met hacking, phishing of malware-incidenten, zoals ransomware. Niet alleen de grote multinationals, maar ook kleine lokale ondernemingen zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van de IT-ondersteuning en daarom een potentieel interessant doelwit voor cybercriminelen. Het is daarom belangrijk om te weten wat u moet doen als uw organisatie getroffen wordt door een cyberaanval en natuurlijk wat u kunt doen om de kans op een aanval zo veel mogelijk te beperken. Immers, voorkomen is beter dan genezen. In dit artikel zal de focus liggen op ransomware-aanvallen: wat is ransomware, wat moet u doen na een ransomware-aanval en hoe kan een organisatie (zo veel mogelijk) voorkomen dat een aanval succesvol is?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. C. Brand
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16425

Verder in 2020 nr.6

 Redactioneel Crisis

In deze tijden van COVID-19-crisis is er geen meer actueel thema denkbaar dan compliance en crisis. Wij proberen allen te anticiperen op de volgende crisis en hebben daar uiteenlopende

 Crisismanagement en compliance

Stel je voor: je bent de Chief Ethics & Compliance Officer van een grote payment services provider. Vorige week werd bekend dat 1,9 miljard euro, die in de b...

 Compliance en corona. Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compliance

De pandemie zet vrijwel alles onder druk. De zorg, de economie, bedrijven, budgetten en banen: er moet steeds meer met steeds minder. De compliancefunctie wordt niet gespaard: er zijn ...

 To serve and protect

Een tweegesprek tussen tegenpolen die elkaar raken bij crisismanagement: Peter van Uhm, de voormalige Commandant der Strijdkrachten en Sylvie Bleker, hoogleraar Compliance & I...

 Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

Een crisis in een bedrijf kan op vele manieren ontstaan. In geval van bijvoorbeeld een geneesmiddelenbedrijf kan een crisis veroorzaakt worden door een ernstige vertraging tijdens

 Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek. Een handreiking voor de compliance officer

De COVID-19-crisis is ongekend voor Nederlandse begrippen en vormt een grondige opschudding van ‘life as we know it’. Ook voor de compliancefunctie is m...

 Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantw...

 Al uw data zit op slot…. wat nu?

In 2019 werden er bijna 27.000 datelekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1 Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met een groei van ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (79)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...