Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 6

Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek. Een handreiking voor de compliance officer

mw. drs. S. de Boer-Verheij EMOC en mw. M. Rajkowski MSc

De COVID-19-crisis is ongekend voor Nederlandse begrippen en vormt een grondige opschudding van ‘life as we know it’. Ook voor de compliancefunctie is met deze veranderde omstandigheden een tijd van nieuwe uitdagingen ingeluid. In dit artikel gaan we specifiek in op de gedrag- en cultuurrisico’s die als gevolg van een crisis kunnen ontstaan binnen organisaties. Emoties zoals angst, onzekerheid en stress kunnen resulteren in niet-integer gedrag en kunnen een negatief effect hebben op de organisatiecultuur.

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor compliance officers is het belangrijk om te weten wat de huidige organisatiecultuur is en welke gedragsmatige risico’s ontstaan door de huidige omstandigheden1, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s te mitigeren. We starten dit artikel met een definitie van een crisis en het algemene effect hiervan op mensen en hun gedrag. Vervolgens beschrijven we waarom de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek extra ingrijpend is, welke fases worden doorlopen voordat men gewend is aan nieuwe omstandigheden en wat de invloed is van een aantal persoonlijkheidskenmerken op het doorlopen van deze fases. Dit alles vertalen we vervolgens naar de organisatie-omgeving; we benoemen de meest relevante risico’s die ontstaan door de nieuwe omstandigheden, waarna we deze risico’s koppelen aan een set concrete aanbevelingen om de compliance officer in staat te stellen deze gedragsmatige risico’s te mitigeren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mw. drs. S. de Boer-Verheij EMOC en mw. M. Rajkowski MSc
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16423

Verder in 2020 nr.6

 Redactioneel Crisis

In deze tijden van COVID-19-crisis is er geen meer actueel thema denkbaar dan compliance en crisis. Wij proberen allen te anticiperen op de volgende crisis en hebben daar uiteenlopende

 Crisismanagement en compliance

Stel je voor: je bent de Chief Ethics & Compliance Officer van een grote payment services provider. Vorige week werd bekend dat 1,9 miljard euro, die in de b...

 Compliance en corona. Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compliance

De pandemie zet vrijwel alles onder druk. De zorg, de economie, bedrijven, budgetten en banen: er moet steeds meer met steeds minder. De compliancefunctie wordt niet gespaard: er zijn ...

 To serve and protect

Een tweegesprek tussen tegenpolen die elkaar raken bij crisismanagement: Peter van Uhm, de voormalige Commandant der Strijdkrachten en Sylvie Bleker, hoogleraar Compliance & I...

 Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

Een crisis in een bedrijf kan op vele manieren ontstaan. In geval van bijvoorbeeld een geneesmiddelenbedrijf kan een crisis veroorzaakt worden door een ernstige vertraging tijdens

 Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek. Een handreiking voor de compliance officer

De COVID-19-crisis is ongekend voor Nederlandse begrippen en vormt een grondige opschudding van ‘life as we know it’. Ook voor de compliancefunctie is m...

 Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantw...

 Al uw data zit op slot…. wat nu?

In 2019 werden er bijna 27.000 datelekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1 Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met een groei van ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (79)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...