Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2020 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Redactioneel Crisis

Egge de Jong en Danny Smit

In deze tijden van COVID-19-crisis is er geen meer actueel thema denkbaar dan compliance en crisis. Wij proberen allen te anticiperen op de volgende crisis en hebben daar uiteenlopende ideeën bij. Zelfs toen wij in 2019 de thema’s voor dit jaar bespraken, hadden wij geen idee dat de volgende crisis zo dichtbij en zo ingrijpend zou zijn. In deze editie wordt in de artikelen vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het thema crisis en de rol van compliance. Geert Vermeulen bespreekt in zijn bijdrage hoe een veelvoud van crises de Ethics & Compl... ...lees meer

Artikel

Crisismanagement en compliance

drs. G.P.H.M. Vermeulen

Stel je voor: je bent de Chief Ethics & Compliance Officer van een grote payment services provider. Vorige week werd bekend dat 1,9 miljard euro, die in de boekhouding op de balans staat, niet terug te vinden is op de bankrekening van het bedrijf in Azië, waar het zou moeten staan. Je CEO wordt gearresteerd. Hij blijkt, via een ondoorzichtige constructie met de huisbank, ook zelf nog een omvangrijk bedrag van het eigen bedrijf geleend te hebben. Volgens de kranten zou de tweede man van het bedrijf links met dive... abonneren of dit artikel kopen.

To serve and protect

Peter van Uhm en prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk

Een tweegesprek tussen tegenpolen die elkaar raken bij crisismanagement: Peter van Uhm, de voormalige Commandant der Strijdkrachten en Sylvie Bleker, hoogleraar Compliance & Integriteit Management aan de VU. Beiden zijn tevens werkzaam bij PwC. Zij zullen gezamenlijk hun gedachten laten gaan over crisis en de link leggen met compliance. abonneren of dit artikel kopen.

Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

drs. T. S. Sluyter

Een crisis in een bedrijf kan op vele manieren ontstaan. In geval van bijvoorbeeld een geneesmiddelenbedrijf kan een crisis veroorzaakt worden door een ernstige vertraging tijdens het productieproces van levensreddende behandelingen voor patiënten. De oorzaak ligt dan veelal in het bedrijf zelf. Maar een crisis kan ook veroorzaakt worden door een derde partij waar het betreffende bedrijf mee samenwerkt. Stel: een derde partij is ingehuurd om een bepaald geneesmiddel thuis aan patiënten toe te dienen. Als nu door deze derde partij onbedoel... abonneren of dit artikel kopen.

Het unieke karakter van de COVID-19-crisis vanuit gedragsoptiek. Een handreik...

mw. drs. S. de Boer-Verheij EMOC en mw. M. Rajkowski MSc

De COVID-19-crisis is ongekend voor Nederlandse begrippen en vormt een grondige opschudding van ‘life as we know it’. Ook voor de compliancefunctie is met deze veranderde omstandigheden een tijd van nieuwe uitdagingen ingeluid. In dit artikel gaan we specifiek in op de gedrag- en cultuurrisico’s die als gevolg van een crisis kunnen ontstaan binnen organisaties. Emoties zoals angst, onzekerheid en stress kunnen resulteren in niet-integer gedrag en kunnen een negatief effect hebben op de organisatiecultuur. ... abonneren of dit artikel kopen.

Slimme technieken als antwoord op de Financial Economic Crime crisis

drs. R.M.H. van Hooff, J. van Schijndel MSc en M.E.N. van Santbrink MSc

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantwoordelijk voor het herkennen, rapporteren of zelfs weren van ongebruikelijk gedrag. Door toegenomen verwachtingen vanuit de toezichthouder1 alsook de samenleving2 wordt de druk op de financiële sector om FEC te beheersen steeds groter. Als reactie daarop hebben veel financiële instellingen zeer omvangrijke initiatieven opgestart met als doel om (no... abonneren of dit artikel kopen.

Al uw data zit op slot…. wat nu?

mr. R. C. Brand

In 2019 werden er bijna 27.000 datelekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.1 Dit is een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met een groei van 25% over dezelfde periode blijkt dat datalekken die het gevolg zijn van hacking, phishing of malwareincidenten sterk toenemen. Veelal grotere organisaties worden het slachtoffer van deze aanvallen. Zo werd bijvoorbeeld eind 2019 de Universiteit Maastricht getroffen door een ransomware-aanval. Er werd toen de keuze gemaakt om het ‘losgeld’ van 30 bitcoins, abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Compliance en corona. Interview met Leen Groen, KPMG-partner Regulatory Compl...

drs. D. Mijnheer

De pandemie zet vrijwel alles onder druk. De zorg, de economie, bedrijven, budgetten en banen: er moet steeds meer met steeds minder. De compliancefunctie wordt niet gespaard: er zijn meer en nieuwe problemen; er is minder mankracht. Ook veel compliancemedewerkers werken nu thuis. Hoe voorkom je misstappen op afstand? KPMGpartner Leen Groen komt met een toolbox vol oplossingen voor compliance in tijden van corona. abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (79)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS