Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 2

Een inleiding tot het wettelijk kader en normering rondom de compliance-functie bij financiële instellingen

mr. C. Westerink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') aangekondigd vervolgonderzoek te doen naar de inrichting van de compliance-functie bij verschillende financiële ondernemingen2 en ook De Nederlandsche Bank ('DNB') heeft aangekondigd dat de kans bestaat dat zij vervolgonderzoek gaat doen naar de compliance-functie bij trustkantoren.3 Dit terwijl de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft') en Sanctiewet ('Sw') al de volle aandacht hebben van de beide toezichthouders. Het hebben van een goed functionerende compliance-functie binnen een financiële onderneming is met het oog op de naleving van deze wetgeving belangrijk.

 

Tegen deze achtergrond wordt in deze bijdrage de compliance-functie bij verschillende financiële ondernemingen nader belicht en zal worden besproken ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Waar gereguleerd?

2.1. Banken

2.1.1. EBA-richtsnoeren

2.2. Beleggingsondernemingen

2.2.1. MiFID II

2.2.2. ESMA-richtsnoeren

2.3. Verzekeraars

2.3.1. Solvency II

2.3.2. Gedelegeerde Verordening

2.3.3. Toezichtrapportage

2.3.4. EIOPA-richtsnoeren

3. Uitgangspunten compliance-functie

3.1. Compliance charter

3.2. Onafhankelijkheid

3.3. Deskundigheid

3.4. Permanente karakter

4. Actuele ontwikkelingen 

5. Conclusie 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. Westerink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16671

Verder in 2021 nr.2

 In gesprek met de winnaar van de nationale compliance award; Erik Reissenweber1

Interview met drs. Erik Reissenweber CCP   Kortgeleden won Erik Reissenweber de nationale compliance award, hetgeen voor de redactie van het Tijdschrift voor Compliance een mooie gelegenheid...

 Corporate Governance en Compliance: twee stukjes van een verschillende puzzel?

De laatste jaren, mede door verscheidene misstanden bij internationale ondernemingen, is er steeds meer aandacht gekomen voor corporate governance en voor compliance. Maar wat is corpo...

 Een inleiding tot het wettelijk kader en normering rondom de compliance-functie bij financiële instellingen

Onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') a...

 Aansprakelijkheid van de compliance officer bij non-compliance van een financiële onderneming – hoe ver zou dat (moeten) gaan?

Zowel wetgever als toezichthouders zetten steeds meer in op een goed ingerichte compliancefunctie en een actieve compliance officer bij financiële ondernemingen. De compliance officer wordt gezien ...

 'Over de centen weten we het wel, maar hoe is het met de integriteit van het bestuur?'

Resultaten van ons onderzoek naar de relatie tussen de Compliance Professional en het toezichthoudend orgaan We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop Compliance Professionals de relatie tus...

 Het geheim van een gezonde relatie tussen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en compliance

Interview: Hoogleraar Financial Law and Governance en commissaris Hélène Vletter-van Dort Jurist Hélène Vletter-van Dort trad in 2007 toe tot de Raad van Commissarissen bij Fortis Bank. Haar eerste...

 Redactioneel

The Governance of Compliance   In het tweede nummer van 2021 staat 'The Governance of Compliance' centraal. Een hele brede kapstok, waar verscheidene interessante onderwerpen onder vallen. M...