Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Annemarije B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel

The Governance of Compliance   In het tweede nummer van 2021 staat 'The Governance of Compliance' centraal. Een hele brede kapstok, waar verscheidene interessante onderwerpen onder vallen. Maar bovenal is het een actueel en prikkelend thema vanwege het feit dat het maatschappelijk debat zich steeds nadrukkelijker lijkt te richten op de rol van bestuurders en interne toezichthouders. Niet langer lijkt er door de maatschappij te worden getolereerd dat een onderneming onvoldoende werk maakt van haar poortwachtersfunctie, maar ook de verwachtingen op het gebie... ...lees meer

Artikel

Het geheim van een gezonde relatie tussen Raad van Commissarissen, Raad van B...

drs. D. Mijnheer1

Interview: Hoogleraar Financial Law and Governance en commissaris Hélène Vletter-van Dort Jurist Hélène Vletter-van Dort trad in 2007 toe tot de Raad van Commissarissen bij Fortis Bank. Haar eerste commissariaat was al direct een boeiende ervaring: Fortis stond op het punt om genationaliseerd te worden. Er zouden nog vele top-commissariaten volgen. In gesprek met Tijdschrift voor Compliance schetst ze de contouren van een gezonde relatie tussen bestuur, compliance en Raad van Commissarissen. Thuiswerken is ook de norm bij Hélène Vletter – van Dort, momente... abonneren of dit artikel kopen.

Corporate Governance en Compliance: twee stukjes van een verschillende puzzel?

dr. ir. E. Rogge1

De laatste jaren, mede door verscheidene misstanden bij internationale ondernemingen, is er steeds meer aandacht gekomen voor corporate governance en voor compliance. Maar wat is corporate governance nu precies? En wat is compliance? En hoe schuiven deze twee concepten in elkaar? Daarop wordt in dit artikel geprobeerd vanuit een meer theoretische invalshoek[2] enig inzicht te verschaffen, waardoor ontwikkelingen in verschillende opvattingen in o.a. tijdsperiode en regio's inzichtelijker worden, om die vervolgens met de hedendaagse Nederlandse praktijk te vergelijken... abonneren of dit artikel kopen.

Een inleiding tot het wettelijk kader en normering rondom de compliance-funct...

mr. C. Westerink1

Onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') aangekondigd vervolgonderzoek te doen naar de inrichting van de compliance-functie bij verschillende financiële ondernemingen[2] en ook De Nederlandsche Bank ('DNB') heeft aangekondigd dat de kans bestaat dat zij vervolgonderzoek gaat doen naar de compliance-functie bij trustkantoren.[3] Dit terwijl de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft... abonneren of dit artikel kopen.

Aansprakelijkheid van de compliance officer bij non-compliance van een financ...

mr. A.J.P. Tillema en mr. J.A. Zwinkels1

Zowel wetgever als toezichthouders zetten steeds meer in op een goed ingerichte compliancefunctie en een actieve compliance officer bij financiële ondernemingen. De compliance officer wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat de onderneming niet over de schreef gaat. Tegelijkertijd is met het rechterlijk bevel tot vervolging van de oud-CEO van ING duidelijk geworden dat persoonlijke consequenties bij falende compliance steeds reëler zijn. In deze bijdrage wordt verkend onder welke omstandigheden de compliance officer risico loopt persoonlijk bestraft te worden voor ... abonneren of dit artikel kopen.

'Over de centen weten we het wel, maar hoe is het met de integriteit van het ...

mr. S.F. de Boer-Verheij EMoC, mr. N. Jager, mr. M.E.P.A.R. Jans CCP, mr. drs. C.C. Merkens RA, mr. R. Notermans en C.A. Wielenga1

Resultaten van ons onderzoek naar de relatie tussen de Compliance Professional en het toezichthoudend orgaan We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop Compliance Professionals de relatie tussen compliance en het toezichthoudend orgaan beleven en waar deze mogelijk verbetering behoeft. De grondslag van de relatie is gebaseerd op het idee dat commissarissen over voldoende specifieke kennis en inzicht behoren te beschikken om (de gesignaleerde) risico's te begrijpen en dat zij voldoende geïnformeerd dienen te worden over relevante (niet-financiële) risico's en ontwikk... abonneren of dit artikel kopen.

In gesprek met de winnaar van de nationale compliance award; Erik Reissenwebe...

mr. F.T.G.J. Segers2

Interview met drs. Erik Reissenweber CCP   Kortgeleden won Erik Reissenweber de nationale compliance award, hetgeen voor de redactie van het Tijdschrift voor Compliance een mooie gelegenheid werd gevonden om met Erik in gesprek te gaan over zijn achtergrond, motivatie en visie op de compliancefunctie. V Wie is Erik Reissenweber en in welke hoedanigheid houd je je bezig met compliance? A Ruim 11 jaar was ik werkzaam in het compliance vak, waarvan de eerste 8 jaar bij Buckaroo en European Merchant Services (EMS), daar... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS