Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 3

Geliefde leiders geven ieder het zijne of hare

mr. A. van Tjium1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Vereniging voor Compliance Professionals ('VCO')1 is trots haar vierde lustrum te mogen vieren. Een memorabel moment. We zijn onze dank verschuldigd aan het Tijdschrift voor Compliance ('TvC') dat zij ons de gelegenheid geeft in dit jubileumnummer aandacht te schenken aan de huidige staat van compliance, bezien vanuit een breed maatschappelijk perspectief. En vervolgens vooruit te kijken, wat kunnen we bijdragen? Compliance (en integriteit) beogen bij te dragen aan duurzame waardecreatie, onder andere door te helpen voorwaarden te scheppen op het gebied van transparantie, verantwoording, onafhankelijkheid en countervailing power & voice at the table. Krijgen alle stakeholders wel op een integer en evenwichtig bepaalde manier hun stake, het zijne of hare? Of vallen sommigen op onverklaarbare wijze helemaal buiten de boot? En hoe komt dat? De afgelopen periode zijn de waarden van met name transparantie, verantwoording en onafhankelijkheid, onder andere in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding

2. Elementen die terugkomen in zowel het vak van compliance als in het huidige maatschappelijk debat

3. Waarom zou juist nu de roep om compliance en integriteit zo sterk en actueel zijn?

4. Het cruciale verschil tussen enerzijds aanleiding en anderzijds handelen

5. Hoe uit de maatschappelijke roep om de waarden van compliance in het landsbestuur zich?

6. De zorg van iedere bestuurder

7. Hoe uit de roep om compliance en integriteit in het bedrijfsleven zich?

8. Roep om compliance en integriteit niet eerder zo sterk en zo concreet

8.1. Hoe kan compliance helpen?

8.2. Wat is dan wel de oplossing?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. van Tjium1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16726

Verder in 2021 nr.3

 The Evolving role of the Compliance Officer

In het derde nummer van 2021 staat 'The Evolving role of the Compliance Officer' centraal. Dit themanummer is een nadere verdieping van het evenement dat op 15 juni 2021 heeft plaatsgevonden. Zowel...

 Een toekomstbestendige visie op de compliance functie

Interview: Rein Graat, Chief Compliance Officer bij ING   Bij ING is Chief Compliance Officer Rein Graat wereldwijd verantwoordelijk voor het omvangrijke compliance transformatieprogramma SO...

 Geliefde leiders geven ieder het zijne of hare

De Vereniging voor Compliance Professionals ('VCO')[1] is trots haar vierde lustrum te mogen vieren. Een memorabel moment. We zijn onze dank verschuldigd aan het Tijdschrift voor Compliance ('TvC')...

 De veranderende rol van de compliance officer

1. Een groeiende markt of een maatschappelijk probleem? Om te begrijpen hoe de positie en rol van de compliance officer zich zou kunnen of moeten ontwikkelen, moeten we eerst begrijpen door welke ...

 Is being a Change Manager the future of the Compliance Officer?

How the role evolved and might do in the future 1. The Past 20 years have been a constant change Few job profiles have changed as much as Compliance Officer especially in non-financial companies si...

 Compliance Training in the Digital Era

1. Introduction This article aims to discuss whether a compliance-training program (or "CTP") can adapt to digital transformations while remaining effective and capable of meeting regulatory requi...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (81)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 Wie investeert in kennis over gedrag haalt meer uit zijn compliancefunctie

Wat we nodig hebben is 'less hindsight and more foresight' liet één van de directeuren van de Britse toezichthouder FCA optekenen ...