Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Annemarije B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

The Evolving role of the Compliance Officer

In het derde nummer van 2021 staat 'The Evolving role of the Compliance Officer' centraal. Dit themanummer is een nadere verdieping van het evenement dat op 15 juni 2021 heeft plaatsgevonden. Zowel dit nummer als het evenement staan stil bij het twintigjarig jubileum van het Tijdschrift voor Compliance. Het evenement is georganiseerd met Vereniging van Compliance Officers (VCO) die dit jaar ook hun twintigjarig jubileum vieren.   Een goed moment om stil te staan bij de evoluerende rol van de compliance officer. Nu het onderwerp compliance inmiddels op de bed... ...lees meer

Artikel

Een toekomstbestendige visie op de compliance functie

drs. D. Mijnheer1

Interview: Rein Graat, Chief Compliance Officer bij ING   Bij ING is Chief Compliance Officer Rein Graat wereldwijd verantwoordelijk voor het omvangrijke compliance transformatieprogramma SOLAR. Doel van dat programma: de uitrol van een universeel en toekomstgericht compliance functie. Graat bespreekt met Tijdschrift voor Compliance wat er komt kijken bij zo'n ingrijpend proces. En hij blikt vooruit. De rol van de compliance functie wordt zwaarder en belangrijker. Hoe verloopt die ontwikkeling?   Na een loopbaan van 10 jaar bij ING wer... abonneren of dit artikel kopen.

Geliefde leiders geven ieder het zijne of hare

mr. A. van Tjium1

De Vereniging voor Compliance Professionals ('VCO')[1] is trots haar vierde lustrum te mogen vieren. Een memorabel moment. We zijn onze dank verschuldigd aan het Tijdschrift voor Compliance ('TvC') dat zij ons de gelegenheid geeft in dit jubileumnummer aandacht te schenken aan de huidige staat van compliance, bezien vanuit een breed maatschappelijk perspectief. En vervolgens vooruit te kijken, wat kunnen we bijdragen? Compliance (en integriteit) beogen bij te dragen aan duurzame waardecreatie, onder andere door te helpen voorwaarden te scheppen op het gebied van transparantie, verantwoor... abonneren of dit artikel kopen.

De veranderende rol van de compliance officer

prof. dr. J. Strikwerda1

1. Een groeiende markt of een maatschappelijk probleem? Om te begrijpen hoe de positie en rol van de compliance officer zich zou kunnen of moeten ontwikkelen, moeten we eerst begrijpen door welke maatschappelijke ontwikkelingen deze functie in het bijzonder in financiële instellingen is ontstaan. In operationele zin lijkt de aanleiding de financiële- en economische crisis van 2008 te zijn. Maar deze is zelf de resultante van dieperliggende maatschappelijke ontwikkelingen. Affaires als Enron en Parmalat zijn op zich niet nieuw, door de eeuwen heen hebben z... abonneren of dit artikel kopen.

Wie investeert in kennis over gedrag haalt meer uit zijn compliancefunctie

prof. mr. dr. F. de Vries en mr. J.E.E. van Doorn LL.M1

Wat we nodig hebben is 'less hindsight and more foresight' liet één van de directeuren van de Britse toezichthouder FCA optekenen in een recent rapport over de staat van compliance functies wereldwijd.[2] Het was precies die conclusie die tien jaar geleden, direct na de financiële crisis, ook al werd getrokken door toezichthouders op de financiële sector. Een stroom aan evaluaties wees na de financiële crisis uit dat de oorzaken van de crisis weliswaar complex waren, maar dat er een belangrijke rode draad was.... abonneren of dit artikel kopen.

Is being a Change Manager the future of the Compliance Officer?

A. Ghazvinian Dipl.-Bw.1

How the role evolved and might do in the future 1. The Past 20 years have been a constant change Few job profiles have changed as much as Compliance Officer especially in non-financial companies since the beginning of this century. If a company had a Compliance function in its organizational chart 20 years ago, which was certainly the case for only a few, then it was the Junior Legal Counsel who was tasked with writing an anti-bribery and corruption guideline. This was written in a legal language, usually not translated in other languages or do's and... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance Training in the Digital Era

D. Lanzara J.D., M.A.1

1. Introduction This article aims to discuss whether a compliance-training program (or "CTP") can adapt to digital transformations while remaining effective and capable of meeting regulatory requirements and company expectations. In order to answer the above, this paper will explore the dichotomy between e-learnings and in-classroom trainings for compliance personnel, explain the pros and cons of digital training, and debate whether digital training can productively create technical expertise, as well as successfully generate and maintain a community of compliance ... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (81)

prof. dr. E.D. Karssing1

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting van de belangrijkste conclusies en a... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS