Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 4

Informeren bestuurder/ aandeelhouder over fiscale fouten

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Accountantskamer NIVRA 18 december 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:71

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd, (onder andere) in verband met het achterwege laten van het informeren van een (indirect) bestuurder en aandeelhouder over het niet tijdig doen van aangiften en/of niet tijdig afdragen van omzetbelasting door de rechtspersoon.

In deze uitspraak van de Accountantskamer2 krijgt een accountant een berisping, onder andere als gevolg van het feit dat hij een (indirect) bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap niet had geïnformeerd over het niet tijdig doen van aangiften omzetbelasting en/of het niet tijdig afdragen van de verschuldigde omzetbelasting.

1. Samenvatting feiten

Niet tijdig doen van aangiften

 

Het bespreken van deze casus is niet eenvoudig omdat de beschrijving van de feiten in de uitspraak summier is en er...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Accountantskamer NIVRA 18 december 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:71

1. Samenvatting feiten

2. Beoordeling door de Accountantskamer

3. Bestuursverantwoordelijkheid, verhouding tot niet-statutair bestuurder, positie aandeelhouder

4. Normenkader geheimhouding accountant t.o.v. bestuur en AvA

5. Opmerkingen bij de uitspraak

5.1. Informeren bestuurder

5.2. Informeren aandeelhouder

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:TACAKN:2020:71
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16857

Verder in 2021 nr.4

 Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit...

 Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het lev...

 Consultatie Wet toekomst accountancysector

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelich...

 Actualiteiten

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finan...