TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 3

Het Participatiewet-arrest: Groen/Schoevers 2.0? En: hoe nu verder?

mr. R.A.A. Duk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

Inleiding

 

1. Het hier geannoteerde arrest kan als volgt worden samengevat: 1) voor de kwalificatie van arbeidsovereenkomsten blijft Groen/Schoevers2 leidend, met dien verstande dat uit dat arrest ten onrechte wel is afgeleid dat de uitgesproken bedoeling van partijen om al dan niet zo'n overeenkomst aan te gaan, van doorslaggevend belang is of kan zijn en 2) de opzet en de geschiedenis van de Participatiewet pleiten voor een benadering waarin wie werkt op grond van een plaatsingsovereenkomst als bedoeld in die wet, dat niet doet op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij die samenvatting is weinig van zaakoverstijgend belang in dat arrest te ontwaren. Toch heeft het arrest in de rechtspraak en literatuur3 die na het wijzen daarvan is gepubliceerd, veel aandacht getrokken. In deze annotatie wordt bezien of die aandacht terecht is.

 

2. De wel zéér uitvoerige conclusie v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R.A.A. Duk1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:1746
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16912

Verder in 2021 nr.3

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arbeidsmarkt?)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en ...

 Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag ...

 De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waa...

 Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Do...

 Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elemen...