TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 4

Het Booking.com arrest

mr. B. Degelink CPL1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527

In 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat de bedrijfsactiviteiten van Booking.com neerkomen op bemiddeling en Booking.com daarom een reisagent is in de zin van het verplichtstellingsbesluit van het pensioenfonds voor de reisbranche.2 In dit artikel analyseer ik in hoeverre dit arrest een bredere betekenis heeft dan alleen voor online reserveringsplatforms in de reisbranche.

1. Het geschil tussen Booking.com en het pensioenfonds voor de reisbranche

Het pensioenfonds voor de reisbranche is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft met een verplichtstellingsbesluit de deelneming in het pensioenfonds wettelijk verplicht gesteld voor werknemers die werkzaam zijn in de reisbranche.3 Tot de reisbranche behoren onder meer ondernemingen die het bedrijf uitoefenen van het bemiddelen bij de totstandkoming van rei...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527

1. Het geschil tussen Booking.com en het pensioenfonds voor de reisbranche

2. Het Booking.com arrest van de Hoge Raad

3. De bredere betekenis van het Booking.com arrest

3.1. "Nieuwe" technologie kan ook onder "oude" verplichtstellingsbesluiten en cao's vallen

3.2. Niet alleen uitleggen aan de hand van de tekst van het verplichtstellingsbesluit of de cao zelf

3.3. Andere online platforms

3.4. Is IT een zelfstandige of slechts ondersteunende bedrijfsactiviteit?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. B. Degelink CPL1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:527
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16997

Verder in 2021 nr.4

 De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] ...

 Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2021 inzake Uber en Helpling

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het...

 Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de we...

 De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich o...

 De grenzen van de Albany-exceptie

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprude...

 De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalifi...

 Een (te) snel oordeel over de WAB

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB h...