Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

Mr. K.M. Verdurmen

Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven en de economie grotendeels weer volop draaide, is het coronavirus weer opgelaaid. Sinds medio november 2021 zijn door de overheid daarom opnieuw maatregelen ingesteld om het coronavirus terug te dringen. Zo geldt er weer een verplichte vroege sluitingstijd voor onder andere winkels, horeca en sportfaciliteiten, zijn mondkapjes weer verplicht en is thuiswerken opnieuw de norm. Verschillende sectoren worden wederom geraakt door deze maatregelen. In ons vorige nummer attendeerde ik u er op dat de conclusie van procureur generaal Wissink, naar aanle... ...lees meer

Artikel

De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk persp...

mr. K.J.M. Corten en mr. E. Haverkamp1

  Het afhalen en laten bezorgen van boodschappen en andere producten heeft – versneld door de COVID-19-pandemie – de voorbije jaren een enorme vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld.[2] Binnen het Nederlandse retaillandschap en het spectrum van bezorgdiensten is echter ook een nieuw opvallend fenomeen zichtbaar, de zogeheten: 'flitsbezorging'. Het concept van 'flitsbezorging' gaat nog een stap verder dan 'reguliere bezorging'. Bij 'flitsbezorging' wordt namelijk de toezegging gedaan dat de – via een digitale (telefoon)applicatie – bestelde produ... abonneren of dit artikel kopen.

De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

mr. A.A.L. Oving1

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. 2:403 BW. Dit artikel bepaalt dat een rechtspersoon niet aan de vereisten voor het publiceren van een jaarrekening hoeft te voldoen in het geval aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat diens moedermaatschappij schriftelijk moet verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de rechtspersoon. In deze bijdrage bespreek ik, bezien va... abonneren of dit artikel kopen.

Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

mr. T.S.M. Fraai en mr. F.M.H.C. Sarneel1

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch vlak veel consequenties heeft gehad, staat inmiddels wel vast. In nummer 4 van dit tijdschrift hebben Thérèse Fraai en Fabian Raven een artikel geschreven over corona-huurkortingen en de concerngarantie. Los van de vraag of de vrijheidsbeperkende maatregelen, in dit specifieke geval de gebruiksbeperkingen ten aanzien van bepaalde huurpanden, een gebrek dan wel een onvoorziene o... abonneren of dit artikel kopen.

Procedurele incidenten in het huurrecht

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen.[2] De Witte heeft een uitgebreid artikel geschreven over procederen in hoger beroep.[3] Ook dit artikel belicht een onderdeel van het procesrecht en de relevantie daarvan voor het huurrecht, namelijk de incidentele vorderingen. 1. Algemeen 1.1. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte1

 Overheidsmaatregelen COVID-19Gelet op de huidige corona maatregelen, die in ieder geval tot 14 januari 2022 zullen gelden, heeft het kabinet de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022 verlengt. Zie voor de meest actuele informatie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen. Wet- en regelgevingPer 1 januari 2022 treedt de wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (Stb.... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS