Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 6

ECLI:NL:RBNNE:2021:2769 (verjaring, middelijk bezit, erfdienstbaarheid) (TvHB 2021/24)

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2021/24

Rechtbank Noord-Nederland

7 juli 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:2769

IMBO Vastgoed B.V. / Gedaagden

Met noot van mr. dr. E.H.M. Swaneveld 1

Samenvatting

 

Verjaring, middellijk bezit van erfdienstbaarheid

Twee eigenaren van belendende percelen twisten over de vraag of een erfdienstbaarheid is ontstaan door verkrijgende verjaring. Een van beiden heeft de onroerende zaak verhuurd. De huurder maakt (net als zijn rechtsvoorgangers) gebruik van een strook grond tussen beide onroerende zaken ten behoeve van laden en lossen. De rechtbank komt tot het oordeel dat gee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2021/24

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. E.H.M. Swaneveld1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2021:2769
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17042

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven en de economie grotendeels weer volop draaide, is het coronavirus weer opgelaaid. Sinds medio november 2021 zijn door de overheid daarom opnieuw maatregel...

 De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief

  Het afhalen en laten bezorgen van boodschappen en andere producten heeft – versneld door de COVID-19-pandemie – de voorbije jaren een enorme vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken...

 De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. ...

 Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch...

 Procedurele incidenten in het huurrecht

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzak...

 Actualiteiten

 Overheidsmaatregelen COVID-19Gelet op de huidige corona maatregelen, die in ieder geval tot 14 januari 2022 zullen gelden, heeft het kabinet de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022 ...