Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 5

ECLI:NL:RBNHO:2022:4139 (beëindiging, opzegging, dringend eigen gebruik, belangenafweging, erfpacht, gestanddoening, art. 5:94 BW) (TvHB 2022/18)

mr. B.N. Cammelbeeck1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/18

Rechtbank Noord-Holland

20 april 2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:4139

Met noot van mr. B.N. Cammelbeeck 1

Stichting NJHC Beheer / gedaagde

 

Samenvatting

 

Beëindiging, opzegging, erfpacht, dringend eigen gebruik, belangenafweging, gestanddoening, art. 5:94 BW

Een erfpachter/verhuurder verhuurt een 290-bedrijfsruimte. Omdat de eigenaar/erfverpachter het recht van erfpacht heeft opgezegd, vordert de erfpachter/verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik en een belangenafweging. De kantonrechter komt tot het oordeel dat deze opzeggingsgronden zich niet voordoen en wijst de vordering af. De kantonrechter oordeelt ond...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/18

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. B.N. Cammelbeeck1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2022:4139
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17434

Verder in 2022 nr.5

 Voorwoord

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308...

 De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijkso...

 Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of v...

 Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en...

 De opeisbaarheid van servicekosten

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt v...

 Signaleringen

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfs...