Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 5/6

De Porthos-zaak

mr. dr. R. van der Hulle en mr. dr. L.A.J. Spaans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Raad van State 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159

Samenvatting uitspraak

ABRvS 2 november 2022, zaaknummer 202107079/1/R4, ECLI:NL:RVS:2022:3159

 

In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de zogenoemde partiële bouwvrijstelling in verband met stikstofdepositie die is geregeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. Deze artikelen zijn op 1 juli 2021 in werking getreden. De regeling komt erop neer dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door een aantal specifiek aangewezen activiteiten van de bouwsector niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld. Daarmee zou de besluitvorming over nieuwe voorzieningen, zoals huizen, wegen, dijken en windmolenparken, eenvoudiger worden, omdat bij de beoordeling geen rekening me...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Raad van State 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159

Samenvatting uitspraak ABRvS 2 november 2022, zaaknummer 202107079/1/R4, ECLI:NL:RVS:2022:3159

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. R. van der Hulle en mr. dr. L.A.J. Spaans1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2022:3159
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17600

Verder in 2022 nr.5/6

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...

 Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst...

 Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER...

 Wet- en regelgeving

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzig...

 Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van over...

 Voorwoord

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst...

 Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenig...

 Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an upda...

 Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van...