Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 1

ECLI:NL:HR:2022:1748 (opzegging, Opzegging wegens slechte bedrijfsvoering, bedrijfsvoering) (TvHB 2023/03)

mr. S. van der Kamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2023/03

Hoge Raad

25 november 2022

ECLI:NL:HR:2022:1748

Met noot van mr. S. van der Kamp 1

 

Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam 17 april 2020 (niet gepubliceerd)

 

Zosta Beheer B.V./geanonimiseeerd

 

Samenvatting

 

Opzegging wegens slechte bedrijfsvoering.
Aanvankelijk bestond tussen partijen één huurovereenkomst met betrekking tot twee bedrijfsruimten, bestemd voor respectievelijk hotel en short stay appartementen. In een eerdere procedure is die huurovereenkomst partieel ontbonden, namelijk wat betreft de appartementen, omda...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2023/03

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S. van der Kamp1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:1748
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17618

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze r...

 Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovere...

 Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franch...

 Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte ...

 Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M....

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebo...