Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Editorial

Voor u ligt de eerste editie van Compliance, Ethics & Sustainability (voorheen bekend als: Tijdschrift voor Compliance) in 2023. Het thema van deze editie is 'European enforcement and supervision'.   Europese integratie is van toepassing op steeds meer terreinen. Dit resulteert in nieuwe Europese wetgeving die in meer of mindere mate van invloed is op ondernemingen en financiële instellingen. Ook het toezicht op en de handhaving van de EU-wetgeving is een kernprioriteit van de Europese Commissie. Daarnaast werken de verschi... ...lees meer

Artikel

'We currently receive roughly hundred fraud cases every month'

J. Boogaard1

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has been very effective in tackling cross-border VAT frauds and other criminal offences that affect EU financial interests. 'We have currently more than a thousand of cases under investigation, says Daniëlle Goudriaan, European Prosecutor at the EPPO. The EPPO is the independent prosecution office of the European Union. It became operational on 1 June 2021 to prosecute crimes affecting the budget of the EU; crimes generally related to money laundering, fraud and corruption. In t... abonneren of dit artikel kopen.

A new era of AML/CFT supervision: the EU AML package

mr. N. de Koning1

For many years, money laundering and terrorist financing have undoubtedly been causing headaches throughout the European Union (EU). These illicit activities pose a significant threat to the integrity of the EU economy and financial system and the security of its citizens. There has been a strong and ever-growing demand at both a European and national level for harmonised and effective measures to combat money laundering and terrorist financing. 1. Introduction However, supervision of anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules ha... abonneren of dit artikel kopen.

Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

mr. drs. M. Jansen1

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van persoonsgegevens en is deels voorzien in geharmoniseerd toezicht daarop. Hierdoor is het stelsel rondom privacy behoorlijk complex te noemen. In dit artikel tracht ik daarom een enigszins eenvoudig overzicht te geven. Ik zal achtereenvolgens stilstaan bij de geschiedenis en herkomst van de regelgeving (§ 1), de inhoud ervan (§ 2) en het toezicht daarop (§ 3). Vervolgens sta ik kort stil bij de handh... abonneren of dit artikel kopen.

Voorbij de formaliteit: randvoorwaarden voor goedwerkende meldprocedures en s...

dr. A. Hoekstra en drs. K. Verbraeken1

Including translation in English (In pdf attachement) De groeiende erkenning van het belang van klokkenluidersregelingen en van de noodzaak om melders van misstanden te beschermen heeft geleid tot internationale normen waar organisaties zich aan moeten houden. Maar garanderen deze formele normen ook daadwerkelijk goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen? Het antwoord is helaas NEE. Empirisch onderzoek in combinatie met inzichten uit de literatuur leiden tot een nieuwe en meer realistische kijk op meldprocessen en -procedures... abonneren of dit artikel kopen.

'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

J. Boogaard

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.' Dat zegt Sven Kuipers, Coördinator Mandatory Disclosure bij de Belastingdienst, in een gesprek met het Tijdschrift voor Compliance. Er komt steeds meer informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten over fiscale zaken. Dit is vastgelegd in zogeheten Directive on Administrative Cooperation (DAC)... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (86)

prof. dr. E.D. Karssing1

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting van de belangrijkste conclus... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS