Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8975

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 oktober 2023 uitspraak gedaan in het door een betonpompbedrijf ingestelde hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 20 april 2020 ( ECLI:NL:RBOVE:2020:1668 ). Dat vonnis annoteerde ik in editie 2020-2 van dit tijdschrift, inleidend overwegend:

"In deze noot wordt ingegaan op twee opmerkelijke beslissingen die de Rechtbank Overijssel onlangs nam in een arbeidsomstandighedenzaak. Zonder een oordeel te vellen over de bewijsbaarheid van de tenlastegelegde overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft de rechtbank de verdachte rechtspersoon ter zake van dat feit ontslagen van alle rechtsvervolging. Als bijzondere voorwaarde bij de straf die is opgelegd voor het wel bewezenverklaarde feit 'dood door schuld' ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Arbeidsomstandigheden

Financieel strafrecht

Rechtspraak

Actualiteiten

 Fiscaal santierecht

Medeplegersboete

Opzet of grove schuld niet overtuigend aangetoond

Inkeerregeling

Vrijspraak valsheid in geschrift

Vertrouwensbeginsel in het strafrecht

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

Milieustrafrecht

Ontneming

Toezichthouders

Nieuws

Uitspraken

Witwassen

Jurisprudentie

Actualiteiten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17952

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...