Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 1/2

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.

Rechtspraak 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:695 (zaak-A) en ECLI:NL:GHARL:2024:696 (zaak-B)

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 januari 2024 uitspraak gedaan op het hoger beroep tegen twee vonnissen van de Rechtbank Overijssel d.d. 1 maart 2021 ( ECLI:NL:RBOVE:2021:880 / ECLI:NL:RBOVE:2021:883 ). Bij die vonnissen werden twee verdachte rechtspersonen wegens het medeplegen van overtreding van artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet ieder veroordeeld tot een geldboete van € 40.000,-. In hoger beroep zijn beide bedrijven vrijgesproken.

 

De strafzaak hield verband met een dodelijk arbeidsongeval dat plaatsvond op 12 mei 2016, toen tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan een verkeersregelinstallatie op de openbare weg twee werknemers van bedrijf-A uit een hoogwerker vi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Arbeidsomstandigheden

Rechtspraak 

Financieel strafrecht

Rechtspraak

Schikkingen

Actualiteiten

Fiscaal sanctierecht

Procesafspraken en buitengerechtelijke afdoening

Vergrijpboete staat veroordeling belastingfraude niet in de weg

Vrijspraak valsheid in geschifte

Straftoemeting

Schending nemo tenetur-beginsel vordering verstrekking van stukken

Milieustrafrecht

Ontneming

Toezichthouders

Nieuws

DNB

ACM

Witwassen

Jurisprudentie

Actualiteiten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18045

Verder in 2024 nr.1/2

 Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeg...

 Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen ...

 Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk lei...

 Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waari...

 Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten...