Tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 3

Inleiding

Redactioneel. Compliance en internationaal zakendoen

Annemarije Schoonbeek

Ons Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. Dit biedt mooie kansen, maar dit brengt tevens uitdagingen met zich mee. Niet in de laatste plaats op gebied van compliance. Het huidige rumoer rondom de Panama Papers en een aantal strafrechtelijke schikkingen1 onderstrepen dit. Kortom, aan het internationaal zakendoen kleven specifieke compliancerisico’s. Uitdagende materie want het draait niet alleen om kennis van buitenlandse wet- en regelgeving. Ook vergt dit inzicht in de (verschillende) buitenlandse mores en de wijze(n) waarop bu... ...lees meer

Artikel

Internationale corruptiebestrijding in Nederland

mr. dr. Gerben Smid

Internationale corruptie is een fenomeen dat al enige tijd in de aandacht staat. Sinds 2001 is in Nederland het omkopen van buitenlandse ambtenaren door een Nederlander strafbaar, zelfs wanneer de omkoping geheel in het buitenland heeft plaatsgevonden. De eerste ruim 10 jaar na inwerkingtreding van de ruimere Nederlandse strafbaarstelling van omkoping hadden bedrijven echter ogenschijnlijk weinig te vrezen van vervolging in Nederland wegens omkoping in het buitenland. De afgelopen 5 jaar lijkt daar echter verandering in te komen. Hoewel er ... abonneren of dit artikel kopen.

The elements of an effective anti-corruption compliance program under US law

Derek J.T. Adler*

Although implementing a well-designed anti-corruption compliance program will not protect a foreign company from potential criminal liability under the US Foreign Corrupt Practices Act (‘FCPA’), having such a program is the best way to prevent violations of the FCPA, and can also help mitigate the consequences in the event bribery is ever discovered. This article starts with a brief overview of the anti-bribery provisions of the FCPA, and then discusses the grounds upon which US law enforcement authorities have applied the FCPA to non-US companie... abonneren of dit artikel kopen.

Breaking the silence from the inside: how to mitigate the increasing external...

S. Oded and I.M. Braam

1. Introduction Shortly after John Slowik became the first Chief Compliance Officer of Olympus Corporation of the Americas, he revealed a kickbacks scheme through which Olympus had paid hospitals and physicians for buying Olympus's endoscopes. John immediately reported the scheme to Olympus's management. However, the management chose to ignore John's report. Eventually, John blew the whistle to the U.S. authorities and the rest is history: in March 2016 Olympus agreed to pay USD 623 million to resolve civil and criminal charges relat... abonneren of dit artikel kopen.

Het sanctierecht in internationaal perspectief

mr. Y. Amar

Het sanctierecht heeft internationaal de laatste jaren sterk aan relevantie en belangstelling gewonnen. In het internationaal zakenverkeer zien bedrijven en financiële instellingen zich steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van het sanctierecht. Regelmatig worden nieuwe sancties opgelegd, waardoor soms hele markten of branches worden afgesloten van het handelsverkeer, zoals in Rusland, Oekraïne en Noord-Korea. Aan de andere kant worden met enige regelmaat sancties opgeheven of opgeschort, waardoor nieuwe markten en kansen ontst... abonneren of dit artikel kopen.

Toezicht op fiscaal risicomanagement bij financiële instellingen; is de inste...

Erik de Gunst

Nog niet zo heel lang geleden konden fiscale afdelingen van financiële instellingen betrekkelijk onafhankelijk van andere delen van de organisatie opereren. Belastingen werden gezien als complex en technisch en dat kon maar beter aan de experts worden overgelaten. Openheid over de belastingstrategie of andere belastingzaken was niet of maar mondjesmaat aan de orde. Concentreren op aandeelhouderswaarde of 'shareholder value' en het managen van de effectieve belastingdruk ('effective tax rate', ETR) hadden de voorrang. De taken van de fiscale... abonneren of dit artikel kopen.

The Global Enterprise Risk Management Journey. ING Bank’s redesign of its non...

Hans Duivenvoorden

Introduction In parallel with operational risk management developments in the financial industry, internal control and non-financial risk management1 have evolved in ING Bank (hereafter ING) over the last two decades. In 2014, ING designed a standardised Enterprise Risk Management (ERM) approach, with the first line of defence2 of the bank taking clear ownership of risk, risk mitigating control measures as well as testing (the effectiveness) of controls. Risk management and control testing processes are being revised and upgraded to ... abonneren of dit artikel kopen.

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2015-2016 M. Lückerath-Rovers...

prof em. mr A. Brack

In totaal 23 auteurs en redactieleden hebben gezorgd voor veertien bijdragen aan deze bundel. De bijdragen worden hoofdstukken genoemd. De redactie bestaat uitsluitend uit hoogleraren en een aantal andere auteurs zijn dat ook. Het valt te prijzen dat hoogleraren en andere wetenschappers zich de moeite getroosten mee te werken aan een voor de praktijk samengestelde bundel. De redactie brengt in een kort voorwoord enige structuur aan in de volgorde van de bijdragen door toe te lichten hoe ze qua onderwerp samenhangen. abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (61)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS