Tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 6

Inleiding

Redactioneel MiFID II

Martijn van Tongeren

Deze editie van het tijdschrift heeft als thema MiFID II. MiFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en de introductie van de verordening MiFIR. MiFID II wijzigt regelgeving voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen en heeft als doel de tekortkomingen van MiFID I te repareren en de ordelijke werking van de financiële markten en de bescherming van beleggers te versterken. Grote veranderingen op de kapitaalmarkten hadden MiFID I ingehaald. De evaluatie van de richtlijn... ...lees meer

Artikel

Een kijkje in de keuken van de wetgevingsfabriek MiFID II Interview met wetge...

drs. D. Mijnheer

Dat de nieuwe regelgeving MiFID II grote gevolgen heeft voor onder meer vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs is bekend. Maar wat speelde er achter de schermen tijdens de onderhandelingen en wat komt er kijken bij de implementatie in de Nederlandse wet? Twee ambtenaren van het ministerie van Financiën geven inzage in de ‘black box’ van het MiFID II-proces. abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe invulling van corporate governancebeginselen met betrekking tot de led...

mr. W. Cruccu en mr. O.S. Elsenga

Aangezien het ontbreken van doeltreffende controlemechanismen bij een aantal financiële instellingen wordt beschouwd als een factor die aan het ontstaan van de financiële crisis heeft bijgedragen, is de Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID I’) herzien en wordt het regelgevend kader in de herziene Markets in Financial Instruments Directive (hierna: ‘MiFID II’) op dat punt met gedetailleerdere beginselen en minimumnormen aangevuld. Enkele van deze beginselen en minimumnormen zien op het zogenoemde ‘lei... abonneren of dit artikel kopen.

Product governance onder MiFID II

mr. M.L.M.N. Heltzel

MiFID II introduceert een product governance-regime dat zal gelden voor (bank)beleggingsondernemingen en beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen (AIF en UCIT), voor zover zij beleggingsdiensten verlenen.1 De reikwijdte van het product governance-regime onder MiFID II is ruimer dan het huidige (Nederlandse) regime dat geldt voor andere financiële dienstverleners dan beleggingsdienstverleners. Zowel de beleggingsdienstverlener die het product ontwikkelt of aanbiedt, als de beleggingsdienstverlener die het product distribueert, val... abonneren of dit artikel kopen.

Strengere eisen aan provisies onder MiFID II

mr. M.E.J. Bracco Gartner

MiFID II gaat strengere eisen stellen aan provisies bij beleggingsdienstverlening in Europa. Dat is mooi, maar wij hebben in Nederland al een provisieverbod sinds 2014. Dat verbod mag Nederland onder MiFID II houden, zegt de Minister van Financiën in zijn concept wetsvoorstel tot implementatie van MiFID II in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieruit zou een compliance officer kunnen afleiden dat wat provisies betreft niets hoeft te gebeuren in zijn organisatie om straks in januari 2018 compliant te zijn voor Mi... abonneren of dit artikel kopen.

Research: MiFID II laat analist zich opnieuw uitvinden

mr. M. Boeve*

Na de uiterlijke aanleverdatum van dit nummer heeft de European Securities and Markets Authority een nadere toelichting gegeven1 op een aantal onderwerpen die in dit artikel aan bod komen. Inleiding Tal van beleggingsondernemingen produceren research, maar verlenen tevens order executiediensten. Met het verstrekken van research proberen zij orders te genereren die via hun executiekanalen worden uitgevoerd. Een potentieel belangenconflict is geboren. Per dag worden naar schatting 8.000 researchrapporten geproduceerd. Dit betekent ruwweg 3 miljoen rapport... abonneren of dit artikel kopen.

Regulatoire aandachtspunten voor handel in grondstoffenderivaten

mr. M.L. Louisse*

Tijdens de top van de G20 op 25 september 2009 in Pittsburgh werd afgesproken dat verbeteringen zouden worden aangebracht in de regulering, werking en transparantie van de financiële en de grondstoffenmarkten om de buitensporige volatiliteit van de grondstoffenprijzen te temperen. In september 2011 heeft de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) de beginselen van de regulering van en het toezicht op de markten voor grondstoffenderivaten gepubliceerd.1 Deze beginselen zijn onderschreven door de ... abonneren of dit artikel kopen.

De impact van MiFID II op beheerders van beleggingsinstellingen

mr. J. Kerkvliet

1. Relevantie MiFID II voor beheerders van beleggingsinstellingen MiFID II1 brengt grote wijzigingen teweeg voor beleggingsondernemingen en financiële markten. MiFID II is echter ook relevant voor beheerders van beleggingsinstellingen (UCITS of AIF).2 Allereerst omdat beheerders van beleggingsinstellingen die beschikken over een vergunning bepaalde MiFID-diensten mogen verlenen, zonder dat daarvoor een separate vergunning is vereist. Het gaat om het verlenen van individueel vermogensbeheer, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorge... abonneren of dit artikel kopen.

De adviseursrol van compliance in de post-crisis financiƫle sector Een toenem...

MSc LLM Kimberley van Til

Wet- en regelgeving is uitgegroeid tot een van de meest significante aandachtsgebieden binnen de financiële sector. De complexiteit, kwantiteit en snelheid waarmee de wettelijke verplichtingen tot stand komen is voor alle onder toezicht staande partijen moeilijk op te vangen. Dit leidt er toe dat de rol van compliance steeds belangrijker wordt en aan meer en meer verandering onderhevig is. MiFID II is hier een goed voorbeeld van en vereist zowel direct als indirect een veranderende rol van compliance. Het ‘three lines of defenc... abonneren of dit artikel kopen.

Lage rente vereist bijzondere aandacht voor riskmanagement en compliance

prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en prof. dr. T.B.M. Steenkamp*

De historisch lage rente kent allerlei financieel-economische consequenties. Lenen was zelden zo voordelig hetgeen bijvoorbeeld een stimulerend effect heeft op de huizenmarkt. Daar staat tegenover dat de rente-inkomsten voor spaarders en obligatiebeleggers zelden zo laag waren. In deze bijdrage gaan wij eerst in op het ontstaan van de lage rente. Vervolgens werpen we een blik in de toekomst om te kijken of we wellicht moeten gaan wennen aan een lange periode van lage rente. Vervolgens gaan we nader in op de gevolgen van deze lage rente voor professionele en ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Geschiktheid en passendheid onder MiFID II Interview met Ronald Janssen, Arth...

mr. J. Hofstra

Een belangrijk doel van MiFID II is het bieden van betere bescherming aan beleggers. Aanbieders zullen zich een beter beeld dienen te vormen van de (persoonlijke) financiële situatie van individuele klanten, waaronder hun ervaring en kennis van beleggen en hun wensen en doelstellingen. In de whitepaper ‘Mifid II: Suitability and appropriateness’ geven managing director Private Client Solutions Ronald Janssen van Ortec Finance, directeur van de Asset & Wealth Management beroepspraktijk van PwC Arthur Kilian en hoogleraar Effecti... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Kifid D.P.C.M. Hellegers, De juridische aspecten van het Kl...

prof. em. mr. Antoni Brack

Dit is de handelseditie van het proefschrift waarop Donald Hellegers op 27 november 2015 aan de Open Universiteit te Heerlen is gepromoveerd bij de hoogleraren M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes, die gezamenlijk in 2006 al een preadvies over dit onderwerp hebben gepubliceerd. Ik heb al eerder in dit kader in dit tijdschrift dissertaties mogen bespreken van ‘jonge’ doctores, die op het moment van promoveren reeds op zekere leeftijd waren geraakt en ik heb mij daar al vaker bewonderend over uit gelaten. Dat doe ik ook nu weer; de auteur van dit werk w... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS