Tijdschrift voor Compliance

2017 nr. 5

Inleiding

Redactioneel. Mensenrechten

Joris Blaauw

De ‘homo economicus’ heeft een grote stempel gedrukt op het economisch speelveld en de manier waarop onze samenleving is ingericht. Echter, het beeld dat de mens op efficiënte, rationele wijze zijn benodigdheden verkrijgt en dat de onderneming winst maximaliseert, is de laatste jaren, mede door de financiële crisis, flink gaan schuiven. De mens blijkt, wellicht helaas, niet zo rationeel als werd aangenomen. En ondernemingen komen niet meer weg met een doelstelling die enkel gericht is op volledige winstmaximalisatie. Verschillende stake... ...lees meer

Artikel

Tort Litigation Against Transnational Corporations in England

Ekaterina Aristova*

Throughout the 20th and 21st centuries, legal entities have developed and transformed into a series of complicated vertically- and horizontally-integrated structures. Globalisation has given rise to new influential actors at the international arena, commonly referred to as Transnational Corporations (‘TNCs’). The unique characteristics of TNCs and the cross-border nature of their activities present regulatory difficulties for legislators at both the domestic and international levels. Since operations of corporate groups are spread across various ... abonneren of dit artikel kopen.

Behind the scenes of the Dow Jones Sustainability Index Interview with Manjit...

drs. D. Mijnheer*

The annual release of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in September is an event much anticipated by the largest listed companies in the world. Any inclusion in the prestigious Dow Jones Sustainability World Index will unleash a storm of press releases. But what goes on behind the scenes? And what will be the focus points in the near future? Tijdschrift voor Compliance met up with one of the driving forces behind this Sustainability Index. abonneren of dit artikel kopen.

How to Implement the UNGP’s on Business and Human Rights in policies and prac...

Siham Lotfi*

Introduction Traditionally, human rights are perceived as a state’s issue - individuals should be protected against the government. However, in 2011 the United Nations' Human Rights Council – after earlier two UN initiatives to set international standards on business and human rights had failed – unanimously endorsed a new standard proclaiming that businesses have the responsibility to respect human rights. This standard is called the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (hereafter ‘UNGP&r... abonneren of dit artikel kopen.

ABN AMRO, een mensenrechtenambassadeur op de Zuidas

M. A. Van Dijk en R. Zandvliet

In december organiseert ABN AMRO voor de vierde keer een mensenrechtenconferentie. Binnen de bank vinden we dat de normaalste zaak van de wereld en buiten de bank vindt men dat inmiddels ook niet meer vreemd. Hoe is dat zo gekomen? Hoe werken we bij ABN AMRO aan onze de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren? Ons verhaal in vijf vragen. abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe standaard voor integer leiderschap?

mr. H.T. Masmeyer

Voortschrijdende ontwikkelingen en de tijdgeest hebben (mede) geleid tot het aanpassen van de Corporate Governance Code (verder te noemen: de Code). De introductie van lange termijn waardecreatie – een nieuw concept in de Code – is de meest uitgesproken weerslag hiervan. In de Code worden leiders van ondernemingen (bestuurders, toezichthouders) als verantwoordelijken aangewezen voor het ontwikkelen van een visie en strategie daarvoor en voor het ontwikkelen en onderhouden van een passende ondernemingscultuur. abonneren of dit artikel kopen.

Aan de slag met mensenrechten: 10 praktische tips

mr. M.E. Unger

Mensenrechten worden steeds vaker een zaak van bedrijven. Als onderdeel van sustainability, social compliance, ethiek en corporate social responsibility. Een groot verschil met deze andere benamingen of thema’s is dat mensenrechten gebaseerd zijn op internationale regelgeving. De normen zijn duidelijk en overal en voor iedereen geldig, hoewel vaak niet direct afdwingbaar. Inmiddels zijn de normen voor bedrijven ook steeds duidelijker. De verwachtingen ten aanzien van bedrijven nemen toe. Dit artikel maakt duidelijk waarom het tijd is mensenre... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (66)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Algemene Bankvoorwaarden 2017 B.B. van der Burgh en B. Krij...

prof. em. mr. Antoni Brack

Misschien moet ik maar eens bekennen dat de keuze voor een, zo mogelijk positief-kritisch, te bespreken uitgave in deze rubriek in overwegende mate van toevalligheden aan elkaar hangt. Wat is recentelijk verschenen, wat past mogelijk mooi in het thema dat de redactie van dit tijdschrift voor een komend nummer heeft gekozen, wat is bijzonder en voor veel lezers interessant of van belang voor hun werk? Het is in hoge mate een kwestie van serendipiteit1 (onthoud die term!): een toevallige en onbedoelde vondst van iets nuttigs terwijl de zoeker er niet naar zoch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS