Tijdschrift voor Curatoren

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Jurisprudentie

De (ver)koop van een vennootschap in distress: biedt de WHOA uitkomst?

mr. K. Both1

Als een vennootschap in financieel zwaar weer verkeert, lijkt er soms maar één oplossing te zijn om een faillissement te voorkomen: de verkoop van de onderneming (of een gedeelte daarvan) in de hoop en verwachting dat de nieuwe eigenaar de vennootschap nieuw leven in kan blazen door investeringen, aantrekking van kapitaal en nieuwe inzichten. De verkoop van een vennootschap in zwaar weer noemt men ook wel distressed M&A. Een proces dat in een geheel andere mal is gegoten dan die van een normale aandelentransactie. De vennootschap en diens a... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1093

mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1

Ondanks de invoering van de wettelijke schuldsaneringsregeling[2] heeft nog steeds een aanzienlijk deel van de in Nederland uitgesproken faillissementen betrekking op natuurlijke personen.[3] Het faillissement van een schuldenaar - waaronder dus kan zijn begrepen een natuurlijk persoon - omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Behoudens voor zover een (faillissements)beslag op basis van een specifieke wettelijke bepaling is uitgesloten,[4] va... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie Hoge Raad 2 januari 1939, NJ 1939, 458

mr. J. Wind1

Het hierna te bespreken arrest is al ruimschoots uit de vorige eeuw. Toch is het nog steeds van belang. Het blijkt namelijk dat het nog steeds voorkomt dat curatoren geen verantwoording van al het actief van de gefailleerde afleggen. Dat geldt vooral in die gevallen waarin een separatist de in zekerheid gegeven goederen zelf te gelde maakt met als resultaat dat de boedel geen enkele euro ontvangt.   De wetgeving is sinds 1939 op meer onderdelen veranderd en aangepast. Om de casus beter te doorgronden heb ik hierna d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak juli t/m september 2022

mr. J. Wind

Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:5838 In de WHOA-zaak wordt de homologatie van het aangeboden akkoord verzocht. Alle schuldeisers hebben (unaniem) met het akkoord ingestemd. Op grond daarvan is de Rechtbank van oordeel dat er geen voldoende belang bij homologatie bestaat, zodat er een niet-ontvankelijkheid volgt. (zie ook: Rechtbank Noord Nederland 21 juli 2022; ECLI:NL:RBNNE:2022:2582 ) Rechtbank Noord-Nederland 20 juli 2022; ECLI:NL:RBNNE:2022:2552 Een aantal jaren voordat X en Y werden toegelaten ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS