Tijdschrift voor Internetrecht

2018 nr. 2

Inleiding

Redactioneel - Tijdschrift voor Blockchainrecht

mr. H.A.J. de Jong

Het internet is fascinerend! Voor juristen en ongetwijfeld ook voor vele andere professionals zoals beveiligingsexperts en marketeers. En zeker ook voor ondernemers. Door de elkaar snel opvolgende technologische mogelijkheden, het internationale karakter en de vele schakels die vaak betrokken zijn blijft het voor de praktijkjurist voortdurend een uitdaging om doorwrochte juridische antwoorden te vinden op concrete vragen die ook uitvoerbaar zijn in de praktijk. Om goed te kunnen adviseren, te begeleiden bij het sluiten van contracten en bij te staan in conflicten is in enige mate... ...lees meer

Artikel

Cybersecurityregulering in de praktijk, van wetgeving naar technoregulering

drs. M. Bolhuis1

De afgelopen jaren heeft de politieke en maatschappelijke aandacht voor regulering van cybersecurity in Nederland en in Europa een grote vlucht genomen. Bij de voorgestelde aanpak wordt zwaar geleund op wetgeving die zich richt op aanbieders van vitale en essentiële diensten, zoals de Europese Richtlijn voor de Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen, de Wet Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en de Cybersecuritywet. Mede naar aanleiding van de opkomst van het Internet-of-Things heeft de Europese Commissie in de herfst van 2017 het cybersecurity pakket gepubliceerd... abonneren of dit artikel kopen.

Het recht geketend: Smart contracts: dé oplossing voor gezeur, gedoe en onzek...

mr. M. van der Linden1

Smart contracts: dé oplossing voor alle problemen? Wie wil dat nou niet. Of is het alleen maar ‘gekkigheid’, waar een paar enthousiastelingen veel aandacht mee genereren en geld mee verdienen? Of iets daar tussenin: het heeft bepaalde voordelen en soms is het handig? Als oudere jongere neig ik naar dat laatste; bekijk ik dit soort nieuwe ontwikkelingen met de nodige scepsis. Lijkt het niet verdacht veel op oude wijn in nieuwe zakken? Ik wil het eigenlijk tot op het bot begrijpen voordat ik me aan een oordeel waag. In dit artikel wil ik de... abonneren of dit artikel kopen.

Tien jaar Tijdschrift voor Internetrecht

mr. R.J.J. Westerdijk1

Zoals u heeft kunnen zien in de eerste aflevering van dit jaar, is het Tijdschrift voor Internetrecht inmiddels begonnen aan zijn tiende jaargang. Een kleine mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom deel ik in deze opinie graag een paar observaties met u over 10 jaar ontwikkeling van het internetrecht en dit tijdschrift.Een eerste observatie is dat de hoofdonderwerpen van destijds dat nog steeds zijn. Vraagstukken rond de privacy van internetgebruikers spelen een voorname rol in de begindagen van dit tijdschrift, en dat is uitera... abonneren of dit artikel kopen.

Ruis in de ether en de juridische kwalificatie(s) van cryptovaluta - Noot bij...

mr. W. Weij en mr. M.C. Landerbarthold2

Opnieuw is vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot een cryptovaluta. Waar eerdere jurisprudentie zag op de cryptovaluta ‘Bitcoin’, gaat het in de onderhavige zaak om ‘Ether’, eveneens een cryptovaluta, en dus niet te verwarren met de radiosignalen waarmee men het woord doorgaans associeert. Door het recent door de rechtbank Midden-Nederland gewezen vonnis is echter wel wat ruis ontstaan, want hoe vallen cryptovaluta zoals Bitcoin en Ether nu te kwalificeren en wordt dat duidelijker aan de hand van dit vonnis? abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

48. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (BMW), ECLI:NL:GHARL:2017:11216Domeinnaam , registratie van domeinnaam, onrechtmatige daad, toerekeningHet hof verwerpt de stellingen van BMW, dat voor het geval niet komt vast te staan dat geïntimeerde de Domeinnamen heeft geregistreerd, deze registratie als onrechtmatige daad aan geïntimeerde kan worden toegerekend. Onvoldoende voor aansprakelijkheid van geïntimeerde is dat de registratie is verricht met het account van Innofab, een vennootschap waarvan geïntimeerde indirect bestuurder en aandeelhouder was, en dat de Dom... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalUitvoeringswet AVGDe Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 18 april 2018 de memorie van antwoord ontvangen bij het wetvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algeme... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt

10.000 datalekken gemeld in 2017In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens. Het aantal meldingen is daarmee met ruim 70% toegenomen ten opzichte van 2016. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Voorzitter Aleid Wolfsen: ‘We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken. Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.’... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS