Tijdschrift voor Internetrecht

2023 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Threa(d)(t)

mr. H.A.J. de Jong1

Hoe gaat het met de EU Data Strategie?   Het besluit van Mega om Threads (voorlopig) niet in de Europese Unie uit te brengen heeft relatief weinig aandacht gekregen, terwijl de aanleiding daartoe die aandacht juist alleszins rechtvaardigt, namelijk: “the complexities with complying with some of the laws coming into effect next year”, aldus de baas van Instagram, Adam Mosseri.[2] Mosseri doelt hiermee waarschijnlijk allereerst op de EU Digital Markets Act[3] die strikte regels oplegt aan Meta en andere zogenaamde poortwachters.[4] Het is daarnaa... ...lees meer

Artikel

EU-regels voor online contracteren: een overzicht

mr. R. van Neck en mr. L.E. den Butter1

Dit artikel geeft een overzicht van de Europese regels die van toepassing zijn op online contracteren; in het bijzonder tussen ondernemingen en consumenten, maar in dit artikel komt ook de relatie tussen platforms en professionele verkopers kort aan bod. Voor de verschillende fasen van online contracteren wordt toegelicht welke verplichtingen, afkomstig uit Europese richtlijnen en/of verordeningen, van toepassing zijn. Aan de orde komen de precontractuele fase, de fase van contractsluiting en de fase nadat het contract tot stand is gekomen. Het artikel ziet met n... abonneren of dit artikel kopen.

Negative Option Offers: Online Free Trial and Subscription Products

S. Rezai1

What to disclose and where? The incredible growth of online commerce has resulted in various methods for internet entrepreneurs to offer their products (goods or services) to consumers. One regularly used method is to offer products on a free trial and subscription basis, also referred to as a ‘negative option offer’.  There is nothing fundamentally unlawful about negative option offers. However, its use requires a proper communication of its many features to consumers. This article illustrates which type of information must be disclosed to consumers when using negative o... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Het waarnaar en het wanneer van het verwijzen naar algemene voorwaarden op de...

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

Annotatie bij Hoge Raad 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835 1. Casus en rechtsvragen Het verwijzen naar algemene voorwaarden op de website blijft gestaag jurisprudentie opleveren. In deze zaak levert verkoper met salmonella besmet slachtafval aan koper, een fabrikant van voer voor huisdieren.[2] De koper weigert te betalen, maar de verkoper beroept zich op de algemene voorwaarden die diens website staan, waarin onder meer een korte, niet gehaalde klachttermijn is gestipuleerd. Op facturen is naar deze website met voorwaarden verwezen. Het Gerechtshof Am... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

JULI 2023   Rechtbank Den Haag 3 juli 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:9506 Asielaanvraag, reëel risico schade, Rusland   Eiser gaat in beroep tegen de afwijzing van zijn derde asielaanvraag. Ten grondslag ligt het feit dat hij vreest voor marteling en dood in Rusland omdat hij een illegaal Russisch paspoort heeft verkregen (en ook vreest voor degene wiens naam op dit paspoort staat). Daarnaast heeft hij zich in zijn autobiografie en op sociale media kritisch uitgelaten over de oorlog tussen Rusland en Oekraïn... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Wet strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden Op 28 juli 2023 is de wet strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden gepubliceerd in het Staatsblad. De wet wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden.   Bron: https://zoek.officielebeke... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Nederlandse politie overtreedt hackwet Het is sinds 2019 voor een speciaal politieteam mogelijk om apparaten van verdachten, zoals telefoons of computers, te hacken. Wel gelden hier specifieke regels voor, waar de Inspectie van Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) toezicht op houdt. In 2022 heeft dit team in 31 zaken de hackbevoegdheid ingezet op bevel van de officier van justitie. Uit onderzoek van Inspectie JenV blijkt dat het team in het overgrote deel hiervan binnen de reikwijdte van het bevel heeft gewerkt. De inspectie constateert echter dat de politie nog niet volledi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS