Tijdschrift voor Internetrecht

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Trust nobody

mr. I.S. Feenstra1

Veel televisie kijk ik niet, maar ik maak al jaren tijd voor een van mijn favoriete Nederlandse programma's: Wie is de mol? Dit spelprogramma draait om een groep kandidaten die opdrachten moeten uitvoeren waarmee geld voor de pot kan worden verdiend. In hun midden is een mol, die ongemerkt opdrachten moet saboteren en zo de pot zo leeg mogelijk moet houden. De mol heeft er baat bij om niet ontmaskerd te worden, dus doet zich voor als fanatieke kandidaat. "Trust nobody", is het motto van het programma.   Hoewel ik van nature vooral uitga van het goede van de ... ...lees meer

Artikel

De cyberverzekering voor ransomware-aanvallen

mr. drs. A.P. Freund en mr. R.A. van der Geest1

een eerste overzicht met enkele verwachtingen De afgelopen jaren lijkt het aantal cyberaanvallen schrikbarend te zijn toegenomen. Zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens in haar jaarrapportage meldplicht datalekken dat het aantal datalekken door cyberaanvallen in 2021 is verdubbeld ten opzichte van 2020.[2] Cyberaanvallen kennen vele vormen, denk bijvoorbeeld aan een hacker die inbreekt op een server en gevoelige data steelt of een crimineel die phishing e-mails stuurt met als uiteindelijke doel een ransomware-aanval uit te voeren. Juist deze ransomware-aanval krijgt o... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Rebelse tweets

dr. mr. M. van der Linden en mr. M. Weij1

1. Rebelse Thierry Wie kent ze niet: rebelse personen die de uitingsgrenzen op het internet opzoeken om maar aandacht te trekken. Voor ons is dit Thierry Baudet, althans hij is de aanleiding voor onze opinie. Baudet plaatste vorig jaar een viertal tweets waarin hij de coronamaatregelen vergeleek met de Holocaust. Dit schoot bij verschillende partijen uit de Joodse gemeenschap – volgens ons terecht – volledig in het verkeerde keelgat. Zij spanden daarop een kort geding aan om de tweets verwijderd te krijgen. De zitting vond plaats op 15 december vorig jaar en de voor... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie van Autoriteit Persoonsgegevens op open brief over meldloket datalekken

Naar aanleiding van de in november 2021 door Özer Zivali en Elisabeth Thole (advocaten bij Van Doorne), namens de VPR-A en VPR, aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestuurde brief over het meldloket datalekken, hebben zij op 10 februari 2022 een positieve reactie van de AP ontvangen op hun aanbevelingen ter verbetering van het meldloket datalekken. De aanbevelingen en reactie zijn ook aan bod gekomen tijdens het jaarcongres van de VPR in mei 2022. De AP zal de toegezegde aanpassingen getemporiseerd doorvoeren en heeft hieraan zelf ook aandacht besteed in haar jaarverslag over datalek... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Vrijbriefje om naar zwarte lijsten te verwijzen?

mr. K. Konings1

Annotatie bij Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:329   1. Inleiding In een notendop gaat dit geschil over de verwijdering van onwelgevallige zoekresultaten bij Google.[2] Oftewel over de toepassing van het recht om vergeten te worden. Hierbij botsen juridisch een aantal grondrechten: enerzijds het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens van een plastisch chirurg, anderzijds de vrijheid van meningsuiting en van informatie van Google als exploitant van een zoekmachine. De afweging van voor... abonneren of dit artikel kopen.

Handtekening pdf-document betwist

mr. P.G. van der Putt1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 2 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:793 (Rituals/Dimpex) Aan deze zaak lijkt een luchtje te zitten. Rituals en haar Baltische franchisenemer Dimpex hebben een geschil over de beëindiging van hun samenwerking. Er wordt door partijen een vaststellingsovereenkomst uitonderhandeld. Rituals mailt een scan van de door haar ondertekende overeenkomst naar Dimpex. Vier dagen later ontvangt zij per mail een pdf terug van de ook door Dimpex ondertekende overeenkomst. Het geschil tussen partijen lijk... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

Rechtbank Overijssel, 1 maart 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:573   Stalking, Telegram   Een 20-jarige man heeft zijn ex-vriendin na het beëindigen van de relatie gestalkt (tot wel honderden berichten per nacht) via verschillende social media kanalen. Daarnaast plaatste seksueel getinte foto's op Telegram met haar contactgegevens, waarna mannen contact met haar opnamen. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij voor de stalking geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen. De man wordt daarnaast veroordeeld voor bran... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Implementatiewet Richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud Op 26 april 2022 is de implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud in het Staatsblad gepubliceerd. De implementatiewet strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 en Richtlijn (EU) 2019/770 en wijzigt Boek 7 BW, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten. De richtlijn verkoop goederen heeft betrekking op consumentenkoop en vervangt de oude richtlijn consumentenkoop uit 1999. Deze vervanging vindt plaats omdat er behoefte is aan aange... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Internationale verklaring over toekomst internet Op 28 april 2022 hebben de EU, de VS en verschillende internationale partners gezamenlijk een verklaring over de toekomst van het internet ondertekend. In deze 'Declaratie for the Future of Internet' staan de kernwaarden beschreven van het toekomstige internet, waaronder 'een open, vrije, wereldwijde, interoperabele, betrouwbare en veilige toekomst van het internet'. De verklaring bouwt voort op de Verklaring inzake digitale rechten en beginselen, voorgesteld door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Eu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS